Monday, June 24Modern Manufacturing
×

ปตท.-สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนร่วมพัฒนาแสงซินโครตรอน

ปตท.-สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนร่วมพัฒนาแสงซินโครตรอน

ปตท. ผนึก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มุ่งยกระดับและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน

ปตท.-สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนร่วมพัฒนาแสงซินโครตรอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.ยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม ปตท.  และ รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  ร่วมลงนาม เพื่อยกระดับนวัตกรรมและงานวิจัยด้านวัสดุคาร์บอนขั้นสูง (Advanced Carbon Materials) 

ปตท.-สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนร่วมพัฒนาแสงซินโครตรอน

Terminal Block ที่มือใหม่ก็ประกอบได้ | TOYOGIKEN

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่ได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ทดสอบเชิงลึกถึงโครงสร้างในระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุ โดยวัสดุคาร์บอนขั้นสูงนับว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคต ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจใหม่ของกลุ่ม ปตท.  โดยความร่วมมือนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×