Monday, December 11Modern Manufacturing
×

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) ร่วมลงนามในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน กับ พลอากาศเอกศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) , นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ที่งานซับคอน ไทยแลนด์ ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×