fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

หุ่นยนต์นิ่ม (Soft Robot)

การสร้างหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม และมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยเห็นหุ่นยนต์เหล็กโครงสร้างแข็งแรงเป็นโลหะล้วน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานหนักที่เราคุ้นตาและสามารถพบเห็นได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ปัจจุบันมีการนำวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม รูปร่างแปลกตามาใช้พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Soft Robot หรือ ‘หุ่นยนต์นิ่ม’ ซึ่งได้รับความสนใจ และถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายมากขึ้น

TechCrunch สัมภาษณ์ Carl Vause ซีอีโอ SOFT ROBOTICS INC. 

ทั้งนี้ Soft Robot หรือ หุ่นยนต์นิ่ม นั้นแตกต่างไปจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วๆ ไป สามารถตอบโจทย์การใช้งานของอุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องการความยืดหยุ่นและความละเอียดอ่อน เนื่องจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเดิมๆ ที่ผลิตจากโลหะและมีความแข็งแรงไม่สามารถตอบโจทย์งานลักษณะนี้ได้ อาทิ งานที่ต้องหยิบจับกับวัสดุที่อ่อนนุ่ม ซึ่งหากใช้หุ่นยนต์ทั่วๆ ไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น การหยิบจับไข่ มะเขือเทศ ขนมปัง ฯลฯ และคลิปด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างการทำงานของ Soft Robot ที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารหุ่นยนต์นิ่ม จาก SOFT ROBOTICS INC. กับการใช้งานในอุตสาหกรรมการทําเบเกอรี่

ต้นแบบของมือจับหุ่นยนต์นิ่ม จาก Soft Robotics Inc. ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อการนำไปใช้ในธุรกิจ e-commerce ในอนาคต

การนำเอา Soft Robot หรือ หุ่นยนต์นิ่ม ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะงานต่างๆ

นอกจากนี้ ในอนาคตเราจะได้เห็น Soft Robot หรือ หุ่นยนต์นิ่ม ถูกนำมาใช้ในงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการแพทย์ โดยมีการพัฒนา Soft Robot เพื่อหวังที่จะนำไปใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ เช่น การพัฒนา Soft Robot ที่สร้างมาจากวัสดุที่เป็นซิลโคนซึ่งมีความอ่อนและนิ่ม สำหรับใช้ในการเข้าถึงอวัยวะ และการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ รวมถึงการพัฒนาเพื่อให้ Soft Robot สามารถทำงานได้ในแบบอัตโนมัติด้วย

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย