Tuesday, February 27Modern Manufacturing
×

อินโนพาวเวอร์ พร้อมลุยธุรกิจ “ซื้อขาย” REC

อินโนพาวเวอร์ พร้อมลุยธุรกิจ “ซื้อขาย” REC

อินโนพาวเวอร์ พร้อมลุยธุรกิจ “ซื้อขาย” ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เสริมแรงกระตุ้นธุรกิจพลังงานสีเขียวของประเทศไทย สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

อินโนพาวเวอร์ พร้อมลุยธุรกิจ “ซื้อขาย” REC

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (INNOPOWER COMPANY LIMITED) ประกาศความพร้อมสู่ตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว ด้วยการเริ่มให้บริการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) สอดรับกับทิศทางของประเทศและสังคมโลก ผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ได้โดยเร็ว

อินโนพาวเวอร์ พร้อมลุยธุรกิจ “ซื้อขาย” REC

สำหรับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัท INNOPOWER เป็นผู้ให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครงการพลังงานหมุนเวียน การขอใบรับรองฯ และการซื้อขายใบรับรองฯ แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอำนวยความสะดวกให้ให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(Environmental, Social, Governance: ESG) ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตามมาตรฐานสากล 

และด้วยความร่วมมือกับ กฟผ. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ สนับสนุนให้ INNOPOWER สามารถพัฒนาตลาดซื้อขายใบรับรองฯ ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการซื้อขายใบรับรองฯ ได้มากกว่า 1 ล้าน REC ในปีนี้

ปัจจุบันนี้การลงทุนเงินจำนวนมากในเครื่องจักรขนาดใหญ่นั้นจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป / Factory News EP.8

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×