Thursday, July 18Modern Manufacturing
×

“ไทยออยล์” มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

“ไทยออยล์” มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

“ไทยออยล์” ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ในอำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมั่นคง ทำให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

“ไทยออยล์” มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ในอำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี พันตำรวจโท รัฐกร อินทนิล รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 เข้าร่วมพิธี ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตั้งระบบ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

“ไทยออยล์” มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

ทดสอบแล้ว! หุ่นยนต์งูที่ใช้สำรวจภูมิประเทศและสิ่งมีชีวิตนอกโลกของ NASA

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์มีแนวทางในการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานมาทำประโยชน์ตอบแทนสังคมด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมั่นคง สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้สามารถเข้าถึงช่องทางการศึกษาต่างๆ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนด้วย 

พันตำรวจโท รัฐกร อินทนิล รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 กล่าวขอบคุณไทยออยล์ที่สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 5 แห่ง โดยที่ผ่านมาโรงเรียนประสบปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน การสนับสนุนโครงการฯ ของไทยออยล์ ทำให้ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการส่งมอบโครงการฯ ครั้งนี้ ไทยออยล์ได้จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองในเบื้องต้นต่อไปด้วย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×