Wednesday, July 17Modern Manufacturing

Author: Kanokkarn .T

ปชช.แห่ ร่วมแสดงความเห็น โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

ปชช.แห่ ร่วมแสดงความเห็น โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

News, News & Economics
ประชาชนเกือบ 3,000 คน พร้อมใจใช้สิทธิแสดงความเห็นในเวที EHIA ครั้งที่ 1 ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต่อไป (more…)
สอท.ผลักดัน หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 หวังเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

สอท.ผลักดัน หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 7 หวังเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

News, News & Economics
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุคใหม่ ณ ห้อง Great Room ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยูกรุงเทพ ถนนสาทร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน (more…)
สอน.จับมือ 3 องค์กร ผลักดัน เกษตรปลอดการเผา

สอน.จับมือ 3 องค์กร ผลักดัน เกษตรปลอดการเผา

News, News & Economics
สอน. ร่วมกับ 3 องค์กรพันธมิตรทางการเกษตรเตรียมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” (more…)
สั่งปิด 30 วัน “ซันเทค” ทิ้งขยะพิษ สระแก้ว

สั่งปิด 30 วัน “ซันเทค” ทิ้งขยะพิษ สระแก้ว

News, News & Economics
กรอ.แจ้งความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ปัญหาการทิ้งกากของเสียในจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินคดีผู้กระทำผิด ด้าน กนอ. ออกคำสั่งปิดโรงงานซันเทค เมทัลส์ จำกัด ชั่วคราว 30 วัน (more…)
สมอ.ดีเดย์ 15 ก.ค. บังคับใช้กม.ใหม่เพิ่มโทษผู้ทำผิด

สมอ.ดีเดย์ 15 ก.ค. บังคับใช้กม.ใหม่เพิ่มโทษผู้ทำผิด

News, News & Economics
สมอ. บังคับใช้กฎหมายมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ หลังปรับปรุง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก และยังเพิ่มโทษผู้กระทำผิดอีกด้วย (more…)
ประชาพิจารณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

ประชาพิจารณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

News, News & Economics
กฟผ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ที่ ลำปาง (more…)
กฟน. ร่วมพัฒนา กทม.สู่ มหานครอัจฉริยะ

กฟน. ร่วมพัฒนา กทม.สู่ มหานครอัจฉริยะ

News, News & Economics
กฟน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (more…)
กฟผ. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน

กฟผ. เปิดตัวบ้านเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน

News, News & Economics
กฟผ. นำแบบ จำลองบ้านเบอร์ 5 ร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand Social Expo 2019 หวังลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคประชาชน พร้อมนำอุปกรณ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ร่วมจัดแสดง (more…)
สศอ. ชู ศก.หมุนเวียน ปรับโครงสร้างอุตฯพลาสติก

สศอ. ชู ศก.หมุนเวียน ปรับโครงสร้างอุตฯพลาสติก

News, News & Economics
สศอ. ร่วมกับสถาบันพลาสติก นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติก เน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ (more…)