Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

Author: Thanticha K.

อุตสาหกรรมไทยในกระดานโลก…คุยเศรษฐกิจโลกหลังโควิดกับดร.ปิติ อยากรุก (ลุก) ให้เร็ว กล้าเสียม้าหรือยัง?

อุตสาหกรรมไทยในกระดานโลก…คุยเศรษฐกิจโลกหลังโควิดกับดร.ปิติ อยากรุก (ลุก) ให้เร็ว กล้าเสียม้าหรือยัง?

Hilight
  ถ้ามีคนบอกว่า ประเทศไทยพลาดรถไฟขบวนสำคัญไปแล้วสองขบวนและกำลังจะพลาดขบวนที่ 3 เราจะเชื่อไหม หลายคนคงจะตอบว่า ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนบอกเรา     “โควิด-19 เป็นตัวเร่ง ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงที่โดยปกติมันต้องใช้ระยะเวลาอาจจะ 5- 10 ปี กลายเป็นต้องเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปี” ดร.ปิติ ศรีแสงนาม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความเห็นในการสัมภาษณ์กับ Modern Manufacturing เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ถ้าคิดถึงช่วงเวลาแค่ในรอบ 10 ปีมานี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในโลกและในประเทศไทยหลากหลายเหตุการณ์นั้น มีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นที่จดจำและอยู่ ‘ในใจ’ ใครหลายคน บางเหตุการณ์เกิดขึ้นชนิด ‘ไม่ทันตั้งตัว’ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แน่นอนว่าภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระดับ ‘ปฏิวัติ’ ที่เราเรียกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที
×