Monday, January 17Modern Manufacturing
×

News

Update ข้อมูลข่าวสารวงการอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและน่าจับตามอง

หน้าจอ OLED จากการพิมพ์ 3 มิติเต็มรูปแบบจุติแล้ววันนี้!

หน้าจอ OLED จากการพิมพ์ 3 มิติเต็มรูปแบบจุติแล้ววันนี้!

News
ผลงานจากการวิจัยและศึกษาจาก University of Minnesota Twin Cities แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงด้วยการพิมพ์ 3 มิติสร้างจอแสดงผล OLED ที่มีความยืดหยุ่นได้สำเร็จ ทำให้เกิดการผลิต OLED ที่มีราคาต่ำได้ (more…)
โมเดล AI ตรวจจับเสียงที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันอาจยังมีความผิดพลาดซ่อนอยู่ในระบบ

โมเดล AI ตรวจจับเสียงที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันอาจยังมีความผิดพลาดซ่อนอยู่ในระบบ

News
เสียงที่ได้ยินนั้นสามารถบ่งชี้ได้อะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานต่าง ๆ แต่การฝึกฝน AI ให้ตรวจจับเสียงเหล่านั้นได้อาจได้รับอิทธิพลจากมนุษย์ในการฝึกฝนระบบและนำไปสู่ความผิดพลาดในการใช้งานได้ (more…)
พลิกโฉมการแยกขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่ที่แยกพลาสติกได้ถึง 12 ชนิด

พลิกโฉมการแยกขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่ที่แยกพลาสติกได้ถึง 12 ชนิด

News
เป็นครั้งแรกในโลกที่มนุษย์สามารถระบุความแตกต่างระหว่างชนิดของพลาสติกแต่ละแบบได้อย่างหลากหลายตามลักษณะองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้กล้อง Hyperspectral ที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้อัตราการรีไซเคิลพลาสติกเพิ่มมากขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้ได้ถูกทดสอบสำหรับโครงการนำร่องและมีแผนจะถูกใช้ในระดับอุตสาหกรรมในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2022 (more…)
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เยียวยาตัวเองได้อาจออกสู่ตลาดอีกไม่ช้า

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เยียวยาตัวเองได้อาจออกสู่ตลาดอีกไม่ช้า

News
วัสดุนาโนที่ฟื้นฟูตัวเองได้ซึ่งนิยมใช้ในแผงพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่น ๆ นั้นกำลังถูกค้นคว้าโดย Technion สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิสราเอลที่ได้พัฒนา 'นาโนคริสตัลเซมิคอนดักเตอร์' ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา โดยสามารถแปลงพลังงานได้ในระดับสูงและมีราคาผลิตที่ไม่แพงอีกด้วย (more…)
12 สถิติที่น่าสนใจสำหรับ IoT ในปี 2021

12 สถิติที่น่าสนใจสำหรับ IoT ในปี 2021

News
Internet of Things หรือ IoT เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา สนับสนุนให้เกิดการเก็บข้อมูลเพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์ทั้ง ในทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมามีข้อมูลและเทรนด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ IoT เกิดขึ้นมากมาย โดยประเด็นที่น่าสนใจบางส่วนมีดังนี้ (more…)
ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในเฟสที่สอง

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ต่อยอดพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในเฟสที่สอง

News
บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฟสที่สอง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมความร่วมมือของทีมงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในเฟสที่สองที่ดำเนินการมาตลอดปี 2564 นี้ได้มีการติดตั้งระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงการบริหารเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ที่ดำเนินการนี้ยังเอื้อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง (more…)
Risk Based Approach ยกระดับคุณค่าการทำงานของผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์

Risk Based Approach ยกระดับคุณค่าการทำงานของผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์

News
ธุรกิจยาหรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ล้วนต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามมาตรฐาน FDA เป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งแนวทางป้องกันและดำเนินการนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้ โดยแนวคิดแบบ Risk Based Approach เองนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการประเมินคุณภาพที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้ (more…)
Superconductor คุณภาพสูงจากเหล็ก (Fe) ในราคาถูก

Superconductor คุณภาพสูงจากเหล็ก (Fe) ในราคาถูก

News
วัสดุสำหรับ Superconductor นั้นจะมีความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้เหนี่ยวนำ Supercurrent โดยไม่กระจายตัว นักวิจัยจาก Nagoya University ได้พัฒนาวัสดุ Superconductor ที่ขยายการผลิตได้ง่ายโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมที่เรียกว่า Grain Boundary Engineering โดยวิธีใหม่นี้สามารถช่วยพัฒนา Superconductor ที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม มีราคาไม่แพง และทำงานได้ในอุณหภูมิสูงด้วยเทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบที่ใหญ่ต่อเทคโนโลยีอื่น ๆ (more…)
4 ประเด็นน่าจับตาในอุตสาหกรรมปี 2022

4 ประเด็นน่าจับตาในอุตสาหกรรมปี 2022

News
ในปี 2021 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป ภาคการผลิตได้เผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของ COVID-19 ที่ทำให้เกิดช่องว่างในซัพพลายเชน และปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงนี้มีอะไรที่น่าจับตากันบ้าง? (more…)
เนื้อเยื่อสังเคราะห์สามารถซ่อมแซมหัวใจ กล้ามเนื้อ และเส้นเสียงได้

เนื้อเยื่อสังเคราะห์สามารถซ่อมแซมหัวใจ กล้ามเนื้อ และเส้นเสียงได้

News
การบูรณาการผสานองค์ความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย McGill University ได้พัฒนาวัสดุชีวภาพที่มีความทนทานพอที่ใช้ในการซ่อมแซมหัวใจ กล้ามเนื้อ และเส้นเสียง ซึ่งกลายเป็นตัวแทนความก้าวหน้าในวงการเวชศาสตร์ฟื้นฟู (more…)
×