Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

แต่งตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” CEO ไทยออยล์ คนใหม่

ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

แต่งตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” CEO ไทยออยล์ คนใหม่
แต่งตั้ง “บัณฑิต ธรรมประจำจิต” CEO ไทยออยล์ คนใหม่

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง (Distinction), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ และ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 เป็นต้น

เดินทางด้วยพลังงานสะอาด แบตเตอรี่รถไฟที่ชาร์จตัวเองได้ | FactoryNews ep.37/2

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ถือเป็นลูกหม้อที่ทำงานกับ ไทยออยล์ มานานกว่า 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เริ่มทำงานในตำแหน่งวิศวกรผลิต (Technologist) ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานกับบริษัท Shell Global Solutions International B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการกลั่นน้ำมัน โดยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก อาร์เจนตินา สิงคโปร์ บรูไน และ ไทย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ก่อนจะกลับมาทำงานที่ ไทยออยล์ 

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านไฮโดรคาร์บอน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมอันดับต้น ๆ ของประเทศ จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มโรงกลั่นในระดับภูมิภาค

สำหรับภารกิจสำคัญ คือการขับเคลื่อนการทรานส์ฟอร์มธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ ให้สอดรับกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้กลุ่มไทยออยล์เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×