Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

จีนเตรียมยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จากภาคการผลิต

จีนเตรียมยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จากภาคการผลิต

ทางการจีนได้มีการออกมาให้คำมั่นว่าจะยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มาจากอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการผลิตของประเทศขึ้นตามแนวข้อกำหนดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

จีนเตรียมยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จากภาคการผลิต

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Xinhua ได้ระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ออกมาให้ข้อมูลว่าจีนมีการตั้งเป้าที่จะสร้างแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นภายในปี 2025 และคาดว่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากลได้มากขึ้นภายในปี 2030

สำหรับแนวทางที่ได้รับการเผยแพร่ออกมานั้นได้ให้ความสำคัญไปยังอุตสาหกรรมในด้านเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ โดยมีแผนการณ์ที่วางไว้เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในด้านการผลิตส่วนประกอบหลัก (Primary components) รวมไปถึงอุปกรณ์และระบบโดยรวมทั้งหมด

โดยสาเหตุที่ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ได้รับเลือกก็มาจากขนาดของอุตสาหกรรมและความสามารถในการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานได้

ข้อมูลเพิ่มเติมยังระบุว่าบริษัทต่าง ๆ จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น อย่างเช่นการผ่อนปรนด้านภาษี เพื่อช่วยผลักดันแนวทางนี้ให้สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นนี้นี่เองครับ ที่จะกลายมาเป็นก้าวที่สำคัญในการช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตของจีนสามารถเติบโตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×