Monday, April 22Modern Manufacturing
×

Coherent ผลิตเซรามิกขั้นสูงด้วย Additive Manufacturing สำเร็จ

Coherent Corp Ceramic Additive Manufacturing

Coherent Corp. บริษัทผู้นำด้านวัสดุสำหรับตลาดอุตสาหกรรมได้พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูงได้ผ่านกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุหรือ Additive Manufacturing

Coherent ผลิตเซรามิกขั้นสูงด้วย Additive Manufacturing สำเร็จ

โดยการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีของ Coherent นั้นช่วยให้ส่วนประกอบเซรามิกที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing สามารถมีคุณสมบัติทางกลและคุณสมบัติทางความร้อนได้เหมือนกับวัสดุที่ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบทั่วไป

ส่วนประกอบเซรามิกที่ผลิตด้วยกระบวนการ Additive Manufacturing แบบใหม่นี้สามารถทำการขึ้นรูปได้อย่างแม่นยำด้วยเทคนิคขั้นสูงที่ใช้เลเซอร์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในรุ่นต่อไป

ทาง Coherent ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ‘การผลิตเซรามิกด้วยกระบวนการ Additive Manufacturing ช่วยให้ส่วนประกอบมีน้ำหนักเบาขึ้นและมีรูปทรงแบบใหม่ได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในเจเนอเรชันถัดไป โดยที่ผ่านมาส่วนประกอบเหล่านี้มีคุณภาพและความแม่นยำที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับส่วนประกอบเซรามิกที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูปทั่วไป’

ส่วนประกอบเซรามิกที่ผลิตโดย Coherent จึงมีความเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์หลากหลายประเภท รองรับกระบวนการต่าง ๆ อย่างการสลักลายด้วยแสง (Photolithography) การเคลือบ (Deposition) และการกัดกรด (Etching)

นอกจากนี้ยังเซรามิกที่ผลิตยังสามารถนำมาใช้กับส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่มีช่องระบายความร้อนในตัวและโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เช่น CPU และ GPU ได้อีกด้วย ทำให้กระบวนการผลิตเซรามิกด้วยวิธีนี้จึงสามารถขยายขีดความสามารถในการผลิตหลาย ๆ ประเภทขึ้นได้อีกเป็นอย่างมาก ซึ่งในอนาคตข้างหน้าทาง Coherent เองก็ยังมุ่งพัฒนาวิธีการผลิตแบบ Additive Manufacturing ของตนเองให้มีความก้าวหน้าและครอบคลุมวัสดุประเภทอื่น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : Coherent Corp.

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×