Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

COMAU พัฒนานวัตกรรมสำหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ยุคใหม่

EV หรือยานยนต์ไฟฟ้านับเป็นเทรนด์สำคัญที่ผู้คนต่างคาดหวังว่าจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดียวกันแบตเตอรี่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนั้นยังไม่มีกรรมวิธีที่รับประกันความสามารถในการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ COMAU ผู้เชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติจึงได้พัฒนาโซลูชันที่เกี่ยวข้องขึ้นมา

COMAU พัฒนานวัตกรรมสำหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ยุคใหม่
COMAU พัฒนานวัตกรรมสำหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ยุคใหม่

จากการคาดการณ์ของ EU พบว่าในปี 2030 อาจมียานยนต์ไฟฟ้ามากถึง 30 ล้านคันในยุโรปเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอาจนำไปสู่แบตเตอรี่อีกกว่า 1 ล้านชุดที่ต้องถูกเลิกใช้ รีไซเคิลหรือนำมาใช้ใหม่

ความจำเป็นในการจัดการกับแบตเตอรี่ภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญ COMAU จึงได้ตั้งศูนย์ Battery Cell Global Competence Center ขึ้นมา ซึ่งได้พัฒนา Flex-BD Robotic System ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ European Flexible Battery Strength Project ขึ้นมาเพื่อช่วยให้สามารถแยกชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถทำงานซ้ำได้ และมีมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสีย่งของผู้ทำงานในรูปแบบของความยั่งยืน โดยมีจุดเด่นดังนี้

เพิ่มความปลอดภัย – การเปลี่ยนการทำงานเดิมให้อัตโนมัติในกระบวนการแยกส่วนนั้น Flex-BD ช่วยในเรื่องของการหยิบจับและกระบวนการที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งแรงงานอาจเคยต้องสัมผัสกับสารที่มีความเสี่ยงต้อสุขภาพ เช่น สารที่กัดกร่อนหรือของเหลวที่ติดไฟได้ในโมดูลเซลล์ รวมถึงการถอดประกอบที่อาจมีประจุไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ แรงงานจึงสามารถทำงานที่มีคุณค่ามากกว่า เช่น การควบคุมและการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ ไม่ต้องเสี่ยงกับหน้างานเอกอีกต่อไป

รีไซเคิลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น – Flex-BD ช่วยให้กระบวนการกู้ตืนโมดูลและส่วนประกอบมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตสามารถลดความสูญเปล่าและนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการสามารถยืดหยุ่นแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ใด ๆ ก็ได้ – แน่นอนว่าแผงแบตเตอรี่ของผู็ผลิตแต่ละรายแตกต่างกันออกไป Comau ได้พัฒนาระบบที่ทำให้สามารถจัดการกับความหลากหลายที่เกิดขึ้นได้ โดยภายในเซลล์ของ Flex-BD จะมีหุ่นยนต์โหลด N-J370-3.0 High-load Robot ที่จัดการกับทุกขั้นตอนที่ต้องการในงาน Machining ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องมือเองขึ้นกับหน้าีท่ที่ต้องดำเนินการ มีการใช้งานเซนเซอร์อันทันสมัย ระบบจับภาพ ไปจนถึง AI Algorithm เพื่อจดจำแผงแบตเตอรี่และกระบวนการที่ต้องดำเนินการ ที่สำคัญที่สุด คือ Low Code Programming ที่ทำให้ผู้ดำเนินการสามารถปรับแต่งวงจรการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้อง Reprogram หุ่นยนต์ใหม่

ที่มา:
Cimau.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×