Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

อีอีซี เปิดงาน “EEC Cluster Fair 2023”โชว์ศักยภาพ 5 คลัสเตอร์ 

อีอีซี จับมือ 4 หน่วยงานหลัก เปิดงาน “EEC Cluster Fair 2023”โชว์ศักยภาพ 5 คลัสเตอร์ ดึงลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง คู่ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า วางรากฐานเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

อีอีซี เปิดงาน “EEC Cluster Fair 2023”โชว์ศักยภาพ 5 คลัสเตอร์ 

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดงาน EEC Cluster Fair 2023 ซึ่งจัดร่วมกับงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation (MIRA) และงาน Subcon EEC  โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEP นายมนูญ เลียวไพโรจน์ ประธานอินฟอร์มา มาร์เกต ประเทศไทย ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการจัดงาน ฯ ครั้งนี้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 นี้  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

อีอีซี เปิดงาน “EEC Cluster Fair 2023”โชว์ศักยภาพ 5 คลัสเตอร์ 
อีอีซี เปิดงาน “EEC Cluster Fair 2023”โชว์ศักยภาพ 5 คลัสเตอร์ 

นอกจากนี้ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “EEC – A Bold strategic move model of sustainable development upgrading its capability to attract investor from new industries” ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่อีอีซีที่จะสอดรับกับบริบทโลก ยกระดับการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจุดเด่นของพื้นที่อีอีซี นอกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลัก รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและแหลมฉบัง เชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าอย่างไร้รอยต่อ อีอีซี ยังเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศรองรับการลงทุนในทุกมิติ โดยเฉพาะการเตรียมปรับปรุงกลไกทางกฎหมายและระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการขออนุมัติ อนุญาต เพื่อให้เกิดการลงทุนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการ พร้อมทั้งการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้ตรงความต้องการแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ และการพัฒนาทักษะแรงงานขั้นสูงรองรับการลงทุนในพื้นที่อีอีซีได้ต่อเนื่อง  

อีอีซี เปิดงาน “EEC Cluster Fair 2023”โชว์ศักยภาพ 5 คลัสเตอร์ 

สำหรับงาน EEC Cluster Fair 2023 ถือเป็นงานแสดงศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่

อีอีซี โดยเฉพาะในกลุ่ม 5 คลัสเตอร์สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ BCG และบริการ รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย อาทิ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในภาคการผลิต การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่อีอีซี สร้างการรับรู้นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ และการจัดเวทีสัมมนาให้ข้อมูลแก่นักลงทุนผู้ประกอบการ เพื่อประกาศถึงความพร้อมของพื้นที่อีอีซี ที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงของภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และเป็นหมุดหมายของนักลงทุนและประชากรโลก

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×