Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

EMO Hannover World Tour พร้อมเชิญชวนตัวจริงด้านอุตสาหกรรมสัมผัสประสบการณ์การผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก

EMO Hannover งานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีนั้นมีกำหนดการณ์จัดงานขึ้นที่เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2566 โดย ดร. วิลปริด เชฟเฟอร์ กรรมการบริหารของสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลแห่งเยอรมันและคุณฮาร์ทวิก ฟอน ซาร์ป ผู้จัดการโครงการจาก Deutsche Messe AG เดินทางมาโปรโมทงานยังประเทศไทยภายใต้กิจกรรม EMO Hannover World Tour Bangkok

EMO Hannover World Tour พร้อมเชิญชวนตัวจริงด้านอุตสาหกรรมสัมผัสประสบการณ์การผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก
EMO Hannover World Tour พร้อมเชิญชวนตัวจริงด้านอุตสาหกรรมสัมผัสประสบการณ์การผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก

EMO Hannover หนึ่งในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นงานแสดงสินค้าที่นำแสดงเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อนใครในโลกอุตสาหกรรมได้กลับมาจัดงานขึ้นอีกครั้งหลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19

ดร. วิลฟรีดเชฟเฟอร์ นั้นมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า EMO Hannover จะมีเป็นส่วนสำครัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิตที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 40 ประเทศที่โลกที่มีการจัดงาน EMO World Tour เพื่อให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและแสดงงาน โดยในงานแสดงสินค้า EMO Hannover ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ ไทยจํานวน 300 คนเข้าร่วมงาน และในภาพรวมมีผู้เข้าชมประมาณ 116,700 คน จาก 149 ประเทศ ซึ่งกว่า 51% ของผู้เข้าชมงานเดินทางมาจากนอกประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศกลุ่ม ASEAN โดย Oxford Economics คาดการณ์ว่าเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องมือกลหรือ Machine Tools นั้นจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ถึง 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งดั้งเดิมนั้นไทยยังคงเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้สอดรับกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ การจัดการข้อมูลแบบแอนะล็อกจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีและระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการแข่งขันในประเทศไทย

การผลิตยุคปัจจุบันกับความท้าทายอันใหญ่หลวง

EMO Hannover ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา เทคโนโล การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้า ทุก 2 ปี ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงผู้ผลิตระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงจะมาพบปะกันในงาน EMO โดย ผู้ผลิต 2 ใน 3 มาจากต่างประเทศเพื่อน่าเสนอนวัตกรรมล่าสุดสําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันเป็นมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ สูงขึ้น เร็วขึ้น และไปได้ไกลขึ้น การพัฒนาทางเทคโนโลยีและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความผันผวนที่สูงขึ้นและเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีการผลิตช่วยหาคำตอบและทางแก้ปัญหาให้กับความท้าทายที่ผู้ผลิตกำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน การทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนมากขึ้นรวมทั้งทำให้ขั้นตอนการทำงานมีความยืดหยุ่นสูง ตลอดจนการสร้างยุทธศาสตร์และโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนาดของการผลิตลดลงและวิธีการผลิตจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งของตลาดเองแล้วนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบไปถึงวิธีการคิดและการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

EMO Hannover จึงได้ให้ความสำคัญกับ ‘การสร้างนวัตกรรมการผลิต’ เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต โดย EMO จะเป็นพื้นที่ให้ผู้ผลิตสามารถสร้างเครือข่ายและติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแวดวงการผลิตได้ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่การสนทนาเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมทางวิชาการล่าสุดอีกด้วย

EMO Hannover น่าเสนอเทคโนโลยีการผลิตที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม

เมื่อเทคโนโลยีการผลิตเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะในปรนะเทศใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความเชื่อมั่น คือ การพัฒนาผลิตภาพ, คุณภาพ และความยืดหยุ่น การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นอีกตัวแปรสำคัญในการเติบโตและสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้

การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเป็นคำตอบสำหรับความท้าทายต่าง ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตต้องเผชิญ ความท้าทายเหล่าที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป พัฒนาการ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิม จำนวนการผลิตที่ลดลงและวิธีการผลิตที่ต้องมีความ โดย ดร. เชฟเฟอร์ อธิบายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่า “กระบวนการ ผลิตต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ในขณะที่ขั้นตอนการทำงานก็ต้องยืดหยุ่นมากขึ้น ยุทธศาสตร์และโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ใช้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นที่กำลัทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ” ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตยังต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากนโยบายการเมือง กฎหมาย รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศใหม่ ๆ ที่มีผลบังคับใช้ เช่น ข้อตกลงสีเขียวในยุโรป

สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของคำขวัญประจํา EMO Hannover ที่ว่างานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็น ‘การสร้าง นวัตกรรมการผลิต (Innovate Manufacturing)ง และเป็นคำเชิญชวนให้บริษัทต่าง ๆ ลงทุนใน เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นการกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรคิดค้นนวัตกรรมและวิธีการ แก้ปัญหาด้านการผลิดมาจัดแสดงในงาน

งานแสดงสินค้า EMO Hannover 2023 นำปัญหาต่าง ๆ มาตีแผ่พร้อมอธิบายวิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านี้โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ภายในงานจะมีโซนจัดนิทรรศการพิเศษเสนอแนวคิด ธุรกิจแห่งอนาคต (The Future of Business) ที่เน้นนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่ การพัฒนา โมเดลธุรกิจแบบใหม่ การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจโดยการนำนวัตกรรมมาใช้ กระบวนการผลิตที่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาความรู้ความชานาญอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการผลิตใหม่ ด้วยเหตุนี้ EMO Hannover จึงเป็นเวทีสําหรับการ ให้ความรู้ที่หลากหลายโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะแค่ความรู้ด้านเทคโนโลยี แต่ยังครอบคลุมถึงความรู้ อ่านการจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และวิธีการ เหมาะสมกับบริษัทต่าง ๆ ด้วย

โชนจัดนิทรรศการพิเศษ การเชื่อมตอแห่งอนาคต (The Future of Connectivity) นำเสนอเทรนด์ต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 การใช้ IoT เชิงอุตสาหกรรมหรือ Industrial Internet of Things (IIoT) โมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Model) การบำรุงรักษาเชิง คาดการณ์ (Predictive Maintenance) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) การเชื่อมต่อ (Connectivity) การทำงานร่วมกันและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) รวมทั้ง การนำแอพพลิเคชันเทคโนโลยีโลกแห่งความจริงผสานเข้ากับโลกเสมือน (Augmented Reality) และการน่าความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) มาใช้ ในปัจจุบัน IT และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็น ปัจจัยสําคัญสําหรับเทคโนโลยีการผลิต ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมาก (Data Mining) เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น ดังนั้น Connectivity จึงเป็นพื้นฐาน สำหรับการสร้างเครือข่ายในโรงงานเอง รวมถึงเครือข่ายกับซัพพลายเออร์และลูกค้าในห่วงไข่ มูลค่าการผลิตทั้งหมด EM10 Hannover 2023 มีโซนใหม่ที่เน้นจัดแสดงการไป IoT ในกระบวนการผลิต ดร. วิลฟรีด เชฟเฟอร์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า “เป้าหมายของเราคือการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับโรงงานดิจิทัล (Digital Factory) ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันในงานนี้

มาตรฐานอินเทอร์เฟลระบบเปิด (Open Interface Standards) สำหรับการติดต่อระหว่าง เครื่องจักรต่างๆ เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางระบบเครือข่ายเช่นเดียวกับอุปกณ์และซอฟต์แวร์ ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศเยอรมนีได้ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาภาษาเพื่อระบบการผลิต ระดับโลก (Global Production Language) ที่น่า OPC UA มาใช้และท่าการเผยแพร่ให้นำภาษาดังกล่าวไปใช้งานในระดับนานาชาติภายใต้แบรนด์ umati ภาษาการเพื่อระบบการผลิตนี้กำลัง ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ผู้ผลิตจํานวนมากในงาน EMO Hannover 2023 จะสาธิตการใช้งานระบบต่าง ๆ แบบสด ๆ รวมทั้งสาธิตการทํางานของเครือข่ายและแสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด อย่างไร

ในโซนจัดนิทรรศการพิเศษสุดท้ายเกี่ยวกับ ความยั่งยืนของการผลิตแห่งอนาคต (Future of Sustainability in Production) นำเสนอประเด็นการผลิตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การวางแผนการลงทุน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการผลิต ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน ดร. เชฟเฟอร์ อธิบายถึงเป้าหมายหลักข้อหนึ่งของโซนจัดนิทรรศการพิเศษนี้ว่า “การคำนึงถึง ความยั่งยืนของระบบการผลิตเป็นการนำเสนอแนวทางป้องกัน แนวทางแก้ปัญหา และแนวคิด เกี่ยวกับวิชการวางแผนการผลิตและโรงงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ มิอากาศ โดยไปวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การประหยัด ทรัพยากรแบบวงจรปิดในกระบวนการผลิต (Closed-loop Economies) การสร้างห่วงมูลค่าแบบ หมุนเวียน (Circular Value Creation) การผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน และการออกแบบสถานที่ทางานทีมีความปลอดภัย” นอกจากนิทรรศการ พิเศษที่ผู้ประกอบการหลายรายจะมาปาเสนอเกี่ยวกับวิถีการแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้ว ยังมีโซน ความ ยั่งยืนของพื้นที่การผลิดแห่งอนาคต (Future of Sustainability in Production Area) ที่แสดงให้ เห็นถึงวิธีการผลิตที่เเชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เข้ากับระบบการผลิดจริง หัวข้อหลักที่นำเสนอในบริเวณนี้ ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราเชื่อว่ายังไม่ได้ ความสนใจมากเท่าที่ควรในปัจจุบันแต่เป็นประเด็นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกมากในขณะนี้ บริษัทมากกว่า 1,300 บริษัทจาก 40 ประเทศได้ลงชื่อเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ โดยมีซัพพลายเออร์รายสําคัญของประเทศไทย ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี ได้รวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ตาม งานนี้ยังน่าเสนอพัฒนาการทางวิชาการที่น่าสนใจจำนวนมากจาก ประเทศต่าง ๆ นอกทวีปเอเชีย งอาจมีส่วนช่วยสนับสนุนความสาเร็จของบริษัทต่าง ๆ ไอไปใน อนาคต ดร. เชฟเฟอร์ สรุปว่า “EMO Hannover เป็นเวทีที่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการเปรียบเทียบ และประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาได้โดยตรง และอาจช่วยให้ผู้ประกอบการไทย พบคู่ค้า ตรงต่อความต้องการของท่านได้ เพราะเป็นงานที่รวบรวมผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมจากแหล่งต่าง ๆ โลกเข้าไว้ด้วยกัน” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน EMO Hannover ได้ที่เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2556 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://emo-hannover.com/

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×