Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

Enhance Industrial Network Security by Following the IEC 62443-4-2 Standard

Enhance Industrial Network Security by Following the IEC 62443-4-2 Standard

ท่ามกลางการหยุดชะงักของการผลิตและความขาดแคลนทรัพยากร องค์กรอุตสาหกรรมกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้การดำเนินงานมีเสถียรภาพเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม คือการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ องค์กรต่างๆ กำลังใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเส้นทางสู่ความเป็นดิจิทัล อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อนั้นยังก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่เจ้าของธุรกิจ ดังนั้นที่ตัวอุปกรณ์จึงต้องมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ ข้อมูลเชิงลึกด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับจากการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานและเหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด องค์กรอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ประโยชน์จากปริมาณบริการที่สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากขึ้น จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึงข้อมูล ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยนั้น

ภาพรวมของมาตรฐาน IEC 62443

Enhance Industrial Network Security by Following the IEC 62443-4-2 Standard

มีมาตรฐานมากมายเพื่อการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม IEC 62443 คือหนึ่งในมาตรฐานที่แพร่หลายและนำไปใช้บ่อยที่สุด มาตรฐาน IEC 62443 ได้กล่าวถึงแนวทางที่กำหนดขั้นตอนสำหรับการนำระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและระบบควบคุม (IACS) ไปใช้อย่างปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนต่างๆ ของเครือข่าย นอกจากนี้ มาตรฐาน IEC 62443 ยังรวมถึงแนวทางสำหรับผู้ที่ทำการควบคุมอัตโนมัติและในด้านความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในเครือข่าย ทุกวันนี้ ผู้ประกอบระบบ (SI) มักต้องการให้ซัพพลายเออร์เพิ่มส่วนที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 62443 ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของตน รูปด้านล่างแสดงภาพรวมที่มีขอบเขตและบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับผู้ที่ต้องรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยของเครือข่ายในแต่ละขั้นตอน

Enhance Industrial Network Security by Following the IEC 62443-4-2 Standard

ข้อกำหนดของมตรฐาน IEC 62443-4-2 สำหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

มาตรฐาน IEC 62443 มีส่วนย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน ส่วนประกอบของข้อกำหนดนั้นมาจากข้อกำหนดพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการจัดการบัญชี ตัวระบุและตัวตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบโดยใช้รหัสผ่าน การตรวจสอบความถูกต้องของกุญแจสาธารณะ การควบคุมการใช้งาน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและการรักษาความลับ ตลอดจนการสำรองข้อมูลสำหรับความพร้อมของทรัพยากร หากซัพพลายเออร์ส่วนประกอบปฏิบัติตามชุดแนวทางที่กำหนดไว้ในส่วนย่อยของ IEC 62443-4-2 พวกเขาจะจัดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมีโอกาสที่ดีที่สุดในการปกป้องเครือข่ายของตนจากการโจมตีทางไซเบอร์ การปฏิบัติตามแนวทางทุกข้อที่กำหนดไว้ในหัวข้อย่อย IEC 62443-4-2 โดยทั่วไปจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกหลายประการซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายได้อย่างมาก

โซลูชั่นจาก Moxa

เพื่อยกระดับความปลอดภัย Moxa ได้เปิดตัวสวิตช์อีเทอร์เน็ตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 62443-4-2 ตัวแรกของโลก นั่นคือ EDS-4000/G4000 Series ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ IEC 62443-4-1 Moxa มีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเครือข่ายของตัวเอง

สนใจสินค้า Moxa ติดต่อตัวแทนได้ที่ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
E-mail : productot@sisthai.com

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×