Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

GPSC คว้าประมูลโซลาร์ที่อินเดียเพิ่มอีก 560 MW

GPSC ประกาศชัยชนะครั้งที่ 2 ในปี 2566 ของ Avaada Energy  หลังคว้าประมูลโครงการโซลาร์ กำลังการผลิต 560 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตในประเทศอินเดียทะยานต่อเนื่อง หนุนสู่เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 2573  ผ่านความร่วมมือสองฝ่าย ร่วมแสวงโอกาสตลาดพลังงาน พัฒนานวัตกรรมพลังงานที่ยั่งยืน

GPSC คว้าประมูลโซลาร์ที่อินเดียเพิ่มอีก 560 MW
GPSC คว้าประมูลโซลาร์ที่อินเดียเพิ่มอีก 560 MW

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า  บริษัท  อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) ในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ล่าสุดประสบความสำเร็จรอบ 2 ของเดือนนี้  โดยชนะประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต  560 เมกะวัตต์ (DC) ซึ่งเปิดประมูลโดย Maharashtra State Electricity Distribution หรือ MSEDCL เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตตามความต้องการใช้พลังงานในอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่สูงขึ้น   

Tesla ประกาศเปิดตัว CyberVault เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านแล้ว! 

 “นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญเพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพของกลุ่ม Avaada และ GPSC ที่จะร่วมกันในการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจตามเป้าหมายการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าสู่ตลาดอินเดีย ที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบด้านพลังงาน ดังนั้นการที่ GPSC ร่วมมือกับ Avaada เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย ร่วมสร้างพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น” นายวรวัฒน์กล่าว

ทั้งสององค์กรต่างให้ความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยี และพัฒนาพลังงานสะอาดในประเทศอินเดียและสังคมโลก พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้มากกว่า 50% ภายในปี 2573 ซึ่งตลาดพลังงานในอินเดีย มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียต้องการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ด้วยเป้าหมายในทิศทางเดียวกันที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป  

 นาย Vineet Mittal ประธานกลุ่ม Avaada กล่าวว่า “รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) คือรากฐานของ Avaada และเรามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับรัฐ รัฐเป็นผู้นำในการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียเป็นหลัก ให้สอดรับกับทิศทางการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคส่วนพลังงานสีเขียว และมั่นใจว่าเป้าหมายที่สูงสุดและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่พลังงานสีเขียว จะเป็นช่องทางและการสร้างโอกาสสำหรับบริษัทชั้นนำด้านพลังงานในอินเดีย การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การชนะประมูลในครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse auction ซึ่งอวาด้าเสนอราคาที่ 2.88 รูปีอินเดีย/กิโลวัตต์ชั่วโมง (~0.035 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ตามเงื่อนไขการประมูล ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี  โดยแผนการดำเนินโครงการต้องให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 951 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อย CO2 เทียบเท่าได้ประมาณ 0.9 ล้านตันต่อปี โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้พลังงานแก่ครัวเรือนประมาณ 0.7 ล้านครัวเรือนด้วยพลังงานสีเขียว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×