Friday, June 14Modern Manufacturing
×

นักวิจัย LMU พัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนเร็วที่สุดในโลกได้สำเร็จ

นักวิจัย LMU พัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนเร็วที่สุดในโลกได้สำเร็จ

นักวิจัยจาก LMU ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนีได้สร้างสถิติโลกใหม่ในการผลิต Green hydrogen ด้วยแสงแดดได้สำเร็จด้วยการพัฒนานวัตกรรมโครงสร้างนาโนประสิทธิภาพสูง

นักวิจัย LMU พัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนเร็วที่สุดในโลกได้สำเร็จ

โดยงานวิจัยในครั้งนี้ที่นำโดยศาสตราจารย์ Emiliano Cortés และทีมงาน LMU Nano Institute ได้นำเอาวัสดุอนุภาคทองคำและแพลทินัมขนาดนาโนเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาและพัฒนาซูเปอร์คริสตัลที่ใช้ประโยชน์จากการสั่นพ้องของอิเล็กตรอนในโลหะพลาสโมนิกขึ้นมาได้สำเร็จ

โครงสร้างนาโนที่อยู่ในซูเปอร์คริสตัลนี้จะทำหน้าที่เหมือนซูเปอร์เลนส์ที่เพิ่มความเข้มข้นของพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับโมเลกุล และส่งผลให้เกิดการสร้างอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่เอื้อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ช่วยเพิ่มการดูดกลืนแสงและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนกรดฟอร์มิกเป็นไฮโดรเจน

เพิ่มเติมจากผู้เขียน : สาเหตุที่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนมากในปัจจุบันยังคงมีความท้าทายในการผลิตพลังงานอยู่นั้นมาจากการที่แสงแดดที่ส่องมายังโลกนั้นอยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่า ‘เจือจาง’ จากการเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกและทำให้ความเข้มข้นของพลังงานลดลง แผงโซลาร์เซลล์ส่วนมากจึงต้องชดเชยด้วยการติดตั้งแผงครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่แทน

สถิติโลกในการผลิตไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย์

สำหรับอัตราการผลิตไฮโดรเจนที่มาจากกรดฟอร์มิกของระบบนั้นอยู่ที่ 139 มิลลิโมลต่อชั่วโมงต่อกรัมของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งทำให้ระบบนี้กลายเป็นเจ้าของสถิติโลกในการผลิตไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย์ และยังนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฮโดรเจนที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเทคโนโลยีนี้ยังมีศักยภาพในการนำไปใช้กับปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ อย่างการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นสารที่ใช้งานได้อีกด้วย เรียกได้ว่าความสำเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้จะสามารถช่วยปูทางไปสู่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานและด้านการเร่งปฏิกิริยาได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : MachinenMarkt

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×