Sunday, May 26Modern Manufacturing
×

พิธา  พบ Young FTI  ถก 8 ปัญหาเร่งด่วน

พิธา นำทีมเศรษฐกิจก้าวไกลพบนักธุรกิจรุ่นใหม่ Young FTI  หวังพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าสู่อนาคต ด้านYoung FTI  เสนอแก้ไข 8 เรื่อง เร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการ

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และคณะทำงาน พบปะกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จาก Young FTI  จำนวน 300 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเปิดรับฟังปัญหาจากการดำเนินงานของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานและจัดทำแผนงานต่อไป ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

พิธา  พบ Young FTI  ถก 8 ปัญหาเร่งด่วน

Coca-Cola ขยายการผลิตขวดพลาสติกดีไซน์ใหม่ช่วยรีไซเคิล | FactoryNews 

นายกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และในฐานะประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่  ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของหลักสูตรและการนำเสนอปัญหาของภาคอุตสาหกรรม โดยมีรองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ และผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร เข้าร่วม

ทั้งนี้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้นำเสนอปัญหาในด้านต่างๆ และได้ทำการคัดเลือกจากทั้งหมด 28 เรื่อง มานำเสนอจำนวน 8 เรื่อง เพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการอันเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร  ชิ้นส่วนและยานยนต์  แกรนิตและหินอ่อน  สิ่งทอ  นวัตกรรม และศักยภาพข้าราชการไทย เป็นต้น ผ่านการนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขจากตัวแทน Young FTI 8 ท่าน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. เรื่อง ‘เกาไม่ถูกจุด เกษตรกรรมไทยไม่ยั่งยืน’

2. เรื่อง ‘ยานยนต์ 0 เหรียญ สหภาพไร้กฏเกณฑ์ ทางตันของ SMEs ไทย’

3. เรื่อง ‘ไทยจะครองไทย’

4. เรื่อง ‘ของปลอมระบาด ผู้ถือลิขสิทธิ์ตาย ประเทศขาดรายได้’

5. เรื่อง ‘ศักยภาพข้าราชการไทยกับการจัดการมาตรฐานระหว่างประเทศ’

6. เรื่อง ‘ทอนไม่ถึง พึ่งไม่ได้’

7. เรื่อง ‘นวัตกรรมดีแต่พี่ไม่เหลียวแล’

8. เรื่อง ‘ชิ้นส่วนเครื่องบินก้าวไกล ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม’

พิธา  พบ Young FTI  ถก 8 ปัญหาเร่งด่วน

นายพิธา ได้รับฟังความเห็นและตอบคำถามต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุมว่า สิ่งแรกที่ต้องแสดงให้เห็นก่อน คือ การไม่ทำงานเป็นแท่งๆ เป็นไซโล แต่ต้องมองภาพใหญ่ว่าการบริหารเศรษฐกิจที่เราต้องการคืออะไร สิ่งที่พรรคก้าวไกลมองเห็นบทเรียนจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมา 40 ปี คือ ในอนาคตต้องเป็นการเติบโตแบบ inclusive growth เศรษฐกิจโต ลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตด้วย

“ผมคิดว่าเรื่องการบริหารนวัตกรรม สรุปได้เป็นหนึ่งประโยคคือ ‘สร้างงาน ซ่อมประเทศ’ ที่เราจะเปลี่ยนจุดอ่อนของประเทศและปัญหาของประชาชน มาเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาของอนาคต เช่น กฎหมายรถเมล์อนาคต การทำน้ำประปาดื่มได้ ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งประเทศ คุณคิดว่าจะเป็นโอกาสสำหรับนวัตกรรมมากแค่ไหนของประเทศไทย” นายพิธา กล่าว

นอกจากนี้ นายพิธายังได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมโดรนและการป้องกันประเทศว่าถ้าประเทศไทยสามารถส่งเสริมนโยบาย offset policy ได้ แทนที่จะซื้ออาวุธจากต่างชาติ เปลี่ยนเป็นการซื้อพร้อมทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ใช้แรงงานและชิ้นส่วนในประเทศแทนที่จะนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

ด้านนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่จาก Young FTI ยังได้ฝากความหวังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และการทำงานร่วมกับภาครัฐไว้กับทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลว่าควรจะทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็ว มีการเปิดกว้างการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ และทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×