Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

PLT เผยภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง เตรียมขยายธุรกิจก๊าซ LPG สู่ภาคครัวเรือน 

PLT เผยภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง จากตามความต้องการใช้ก๊าซ LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจาก กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เล็งขยายธุรกิจก๊าซ LPG สู่ภาคครัวเรือนที่ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

PLT เผยภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง เตรียมขยายธุรกิจก๊าซ LPG สู่ภาคครัวเรือน 

นายวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT  ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถบรรทุก เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในครึ่งหลังปี 2566 มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญตามความต้องการใช้ก๊าซ LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการลงทุน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นสัญญาณที่ดีทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดการณ์รายได้จากการให้บริการในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าที่ 800-900 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมามีรายได้จากการให้บริการ 200.80 ล้านบาท

PLT เผยภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง เตรียมขยายธุรกิจก๊าซ LPG สู่ภาคครัวเรือน 

เปิดตัวดาวเทียมสื่อสารพลังงานแสงอาทิตย์ดวงแรกของจีน!

สำหรับความคืบหน้าโครงการรับจ้างเหมาขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถบรรทุก สัญญา 5 ปีจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งการจัดซื้อรถบรรทุกก๊าซ LPG จำนวน 33 คัน พร้อมถังบรรจุก๊าซ LPG และอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อรองรับงานขนส่งให้กับ OR นั้น ขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบรถบรรทุกจากทางผู้ขายในล็อตแรกแล้ว จำนวน 15 คัน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มวิ่งรถให้บริการภายในไตรมาส 3/2566 ก่อนถึงวันเริ่มสัญญาในเดือนธันวาคม ส่งผลให้บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ในทันที

เช่นเดียวกับโครงการซื้อเรือเดินสมุทร DL POPPY อายุเรือ 14 ปี ขนาดระวาง 3,473.603 ลูกบาศก์เมตร ความสามารถในการบรรจุ 1,700 ตัน มูลค่า 10.15 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการเช่าเหมาลำขนส่งก๊าซ LPG ไปยังต่างประเทศ ที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการเช่าเหมาลำขนส่งก๊าซ LPG ได้ในเดือนตุลาคม 2566 ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนลูกค้าผู้เช่าจากเดิม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ไปยังประเทศเวียดนามและในภูมิภาคอาเซียน มาเป็นผู้ค้าผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งมีศักยภาพและประสบการณ์การให้บริการขนส่ง LPG มาอย่างยาวนาน ให้บริการเดินเรือได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วโลก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่งก๊าซ LPG ไปยังเส้นทางที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้ค่าระวางเรือ หรือ ค่าเฟรท (freight) ที่สูงกว่า นับเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต

นายวราวิช กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเตรียมขยายธุรกิจก๊าซ LPG สู่ภาคครัวเรือน ตามความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ของบริษัทพลังงานชั้นนำในประเทศไทย เพื่อให้ PLT ก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจให้บริการก๊าซ LPG แบบครบวงจร

 “PLT มีเป้าหมายในการสร้างอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานในทุกๆ ไตรมาส พร้อมแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ PLT เติบโตอย่างยั่งยืน” นายวราวิช กล่าว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×