โซลูชันดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Product Description

EcoStruxure Traceability Advisor เป็นโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถรวบรวมจัดการและแสดงภาพข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบและการสกัด ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย อีกทั้งยังช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของการผลิตเพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปไปตามห่วงโซ่อุปทาน (การจัดส่ง สถานที่ และซัพพลายเออร์) ทำให้สามารถเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใส เช่น ส่วนผสม ซัพพลายเออร์ สารก่อภูมิแพ้ สารอาหาร ลักษณะภายนอก และภาพลักษณ์สินค้า

More info: https://www.se.com/ww/en/product-range-presentation/22491043-ecostruxure-traceability-advisor/

Company Info

SCHNEIDER ELECTRIC THAILAND

Contact Information :

Tel. : +662 617 5555

Email : customercare.th@se.com

<< return to products