เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 60KVA

Product Description

Brand : MINAMI
Model : MN60CS
Type : Silent
Prime kVA :  56
Prime kW :  44.8
Standby kVA : 62
Standby kW : 49.6
ENGINE :  C 4BTA3.9-G2
ALTERNATOR : UCI 224E
Voltage/Frequency : 380V/50Hz

Company Info

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD

Contact Information :

Tel. : +662-708 5991

Email : namsang@namsang.com

<< return to products