ระบบตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพอาหารด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค ตรวจสอบทางกายภาพ ตั้งแต่ขนาด รูปร่าง สี อุณหภูมิ ความชื้น และที่สำคัญ น้ำหนัก และกว่า 50 พารามิเตอร์เพิ่มเติม
เราเปรียบเสมือนส่งบุคลากรที่เป็นหุ่นยนตร์ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ท่าน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเทียบเท่าการจ้างบุคลากรจริง 1 ท่าน แต่ระบบตรวจสอบและคัดแยกอัตโนมัติ Montrose เปรียบเสมือนการจ้างบุคลากร 3 ท่าน ครอบคลุม QC/QA/REPORT ลดการจ้างแรงงาน ลดต้นทุนด้านเวลา ลดความผิดพลาด เพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบ เพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจ ด้วย Montrose

Product Description

Brand : Montrose
Model : Focal Point
ระบบตรวจสอบคุณภาพอาหารพร้อมคัดแยกอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ขนม และเบเกอรี่ แบรนด์ Montrose, Canada ซึ่งระบบจะตรวจสอบ ตั้งแต่ขนาด สี รูปร่าง ความสูง วอลุ่ม น้ำหนัก ความชื้น อุณหภูมิ ทอปปิ้ง ความกลม-มน-เหลี่ยม และอีกกว่า 50 พารามิเตอร์
Feature สำคัญ : น้ำหนัก ซึ่งหาได้ยากที่เป็นระบบสายพาน ส่วนมากจะเป็นเครื่องเดี่ยว ๆ หรือ สายพานสั้น ๆ แต่ Montrose เป็นส่วนหนึ่งของสายพาน ซึ่งทำหน้าที่ได้หลากหลายและมากกว่า
Product Type : ขนมปัง แป้ง dough คุกกี้ แครกเกอร์ bun แป้ง tortilla แป้ง pizza โดนัท มัฟฟิน เนื้อสัตว์ หมากฝรั่ง รองรับขนาด/ความยาวของสินค้าตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 12 ฟุต
Focal Point หรือ Over-Line สำหรับสายพาน เครื่องตรวจวัดชิ้นงานสำหรับสายการผลิต โดยจะคร่อมอยุ่เหนือสายพานเป็นระบบระดับกลาง ความเร็วตรวจสินค้า 25 ชิ้น ต่อวินาที หรือ 1500 ชิ้น ต่อนาที

Company Info

SCIENCE TECH CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : (66) 97-220-5260

Email : danai.sciencetech@gmail.com

<< return to products