Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

ปตท. มอบความสุขปีใหม่ 2566 ยืดเวลาส่วนลด NGV , LPG กลุ่มเปราะบาง

ปตท. มอบความสุขปีใหม่ 2566 ยืดเวลาส่วนลด NGV , LPG ช่วยกลุ่มเปราะบาง ชวนเที่ยวศูนย์เรียนรู้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศฟรีตลอดเทศกาล 

ปตท. มอบความสุขปีใหม่ 2566 ยืดเวลาส่วนลด NGV , LPG กลุ่มเปราะบาง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการพลังงาน มั่นใจประเทศมีพลังงานเพียงพอใช้ พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน โดยขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 รวมงบประมาณการช่วยเหลือตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท 

ราคาพลังงานในยุโรปพุ่งสูง กระทบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ | FactoryNews [Full EP.40]

พร้อมขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้แก่กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไป อีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ปตท. ได้ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา เป็นงบประมาณรวมกว่า 23 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปตท. ขอส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ เชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพลิดเพลินกับธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ กิจกรรมเที่ยว ช้อป ชิม “ตลาดนัดป่าเลน Manggi Market” ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. พบกับร้านค้าชุมชนกว่า 20 ร้าน จากชุมชนปากน้ำปราณ ผลิตภัณฑ์ป่าชายเลน ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก ผักอินทรีย์ ชาสมุนไพร ปุ๋ยไส้เดือน และอื่น ๆ อีกมากมาย  สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สามารถแวะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  พร้อมรับฟังการบรรยายสุดพิเศษ โดยสำรองเวลาเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ฉลองเทศกาลในกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 ได้อีกด้วย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×