Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ผ่าน DIF Web Portal 

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท ผ่านระบบ DIF Web Portal บนช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ผ่าน DIF Web Portal 

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 4 บริษัท   ผู้ออกหุ้นกู้กลุ่มแรกของประเทศไทยที่เสนอขายผ่านระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือ DIF Web Portal ซึ่งริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจผ่านระบบ DIF Web Portal โดยปตท.สผ.ได้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ ตั้งแต่ต้นปี 2564 และได้ร่วมการพัฒนาและทดสอบระบบร่วมกับ ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นตอนการใช้งานจริงในการออกหุ้นกู้รุ่นแรกดังกล่าว ซึ่ง DIF Web Portal สามารถรองรับกระบวนการออกหุ้นกู้ในตลาดแรกตั้งแต่การยื่นขออนุมัติการเสนอขาย การจองซื้อไปจนถึงการนำส่งรายงานภายหลังการขายเสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ผ่าน DIF Web Portal 

7 ประเทศยุโรปร่วมพัฒนาโครงการรีไซเคิลใบพัดกังหันลม | FactoryNews ep.61/5

สำหรับหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาทดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี และมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AAA” โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

“การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบดิจิทัลตลอดกระบวนการบนระบบ DIF Web Portal ช่วยให้การเสนอขายหุ้นกู้ของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นกู้ได้ใช้ข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน จึงช่วยให้การเสนอขายทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และข้อมูลในการเสนอขายมีความปลอดภัย ซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ.  ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ของบริษัท รวมถึง ความตั้งใจที่จะสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยไปสู่สังคมดิจิทัล” นายสัมฤทธิ์ กล่าว

ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลบนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านวอลเล็ต เป็นครั้งแรกในเอเชีย ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในปี 2564 และการเสนอขายหุ้นกู้ โดยนำระบบ E-Bookbuilding ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มาใช้สำรวจความต้องการและกำหนดอัตราดอกเบี้ยทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2565

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×