Friday, June 14Modern Manufacturing
×

Schmersal Group วางแผนใช้วัสดุรีไซเคิลผลิตเซฟตี้สวิตช์ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์

โอกาสในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์อยู่ในทุกปัจจัยการผลิต ตั้งแต่การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนแทนฟอสซิล การเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุพลาสติกชีวภาพแทนฟอสซิล ตลอดจนวัสดุรีไซเคิลเพราะถือว่าคาร์บอนฟุตพรินต์เป็นของผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า และการใช้วัสดุรีไซเคิลที่ผสมกับวัสดุใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องลองเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุใหม่ทั้งหมดกับการใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อหาสัดส่วนที่สามารถผสมได้หรืออาจใช้วัสดุรีไซเคิลได้ทั้งหมด ตัวอย่างที่เห็นอย่างเช่นขวดน้ำอัดลมที่เริ่มใช้วัสดุ rPET กันแล้ว

ตัวอย่างบทความ “เป๊ปซี่” เริ่มใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% เมกะเทรนด์บรรจุภัณฑ์ทั่วโลก ต่อจิ๊กซอว์ Circular Economy (ที่มา: marketingoops.com)

Schmersal Group วางแผนใช้วัสดุรีไซเคิลผลิตเซฟตี้สวิตช์ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ Schmersal Group บริษัทผู้ผลิตระบบความปลอดภัยเพื่อการออกแบบเครื่องจักรและโรงงานที่ปลอดภัย วางแผนที่จะใช้วัสดุรีไซเคิล 20 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิตเซฟตี้สวิตช์พร้อมพลาสติกครอบโดยใช้กระบวนการฉีดขึ้นรูป ซึ่งได้รับการทดสอบเบื้องต้นโดย Lüdenscheid Plastics Institute แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะออกมาดี

In future, the Schmersal Group plans to use recycled material in the manufacture of safety switching devices with plastic housings.

ในอนาคต Schmersal Group วางแผนที่จะใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอุปกรณ์เซฟตี้สวิตช์พร้อมที่ครอบพลาสติก
(ที่มา: Schmersal)

ผู้ผลิตได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบที่สถาบันพลาสติก Lüdenscheid เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุรีไซเคิลที่ใช้จะไม่ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย สวิตช์ที่ทำจากวัสดุใหม่ทั้งหมดได้รับการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับสวิตช์ที่ประกอบด้วยวัสดุใหม่ 80 เปอร์เซ็นต์ และเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 20 เปอร์เซ็นต์ และใช้วัสดุพลาสติกที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ Ultramid, Hostaform และ Frianyl ผลที่ได้ คือ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Regranulate) ที่ทำจาก Ultramid และ Hostaform สามารถนำมาใช้ได้ในทันที ในขณะที่ต้องมีการทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ Frianyl

สถาบันพลาสติกฯ ได้วิเคราะห์พารามิเตอร์จำนวนหนึ่งโดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น การทดสอบแรงกระแทกแบบ Charpy ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 179-1 ที่ใช้ระบุความเหนียว ความทนทาน ของพลาสติก หรือการวัดความหนาแน่นตามมาตรฐาน DIN EN ISO 1183-1 และการทดสอบความต้านทานของหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน IEC 60093 เพื่ออธิบายพฤติกรรมความเป็นฉนวนไฟฟ้า วัตถุประสงค์ คือ การพิสูจน์ว่าสวิตช์ที่ทำจากวัสดุผสมนั้นสามารถทนต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับสวิตช์ที่ทำจากวัสดุใหม่ทั้งหมดได้หรือไม่ ซึ่ง Ultramid และ Hostaform มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้

ขั้นตอนต่อไป คือ การรับรองผลิตภัณฑ์โดยสมาคมตรวจสอบทางเทคนิค (TÜV หรือ Technischer Überwachungsverein) หลังจากนี้ก็จะผลิตเซฟตี้สวิตช์ได้ในปริมาณที่มากขึ้นได้ และ Schmersal ก็จะเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตเซฟตี้สวิตช์โดยใช้วัสดุรีไซเคิล

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

Kasiwoot T.
READ MORE
×