Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

Real-time Security ความปลอดภัยยุคใหม่ที่ป้องกันความสูญเสียก่อนเกิดขึ้นจริง

<strong>Real-time Security ความปลอดภัยยุคใหม่ที่ป้องกันความสูญเสียก่อนเกิดขึ้นจริง</strong>

ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน ‘ความปลอดภัย’ ถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง แต่ในขณะเดียวกันแม้มนุษย์จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ บางครั้งการตอบสนองต่อปัญหาอาจล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ในท้ายที่สุด ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดเป็นเทคโนโลยีการป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยแบบ Real-time ขึ้น

<strong>Real-time Security ความปลอดภัยยุคใหม่ที่ป้องกันความสูญเสียก่อนเกิดขึ้นจริง</strong>

อันตรายที่หลากหลายภายใต้เทคโนโลยียุคใหม่ในโรงงาน

ภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมดั้งเดิมนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า เพลิงไหม้ เครื่องจักรทำงานผิดพลาด การรั่วไหลของสารเคมีหรือของเหลว การควบคุมความปลอดภัยของผู้เข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนการชำรุดของพื้นที่และอาคารต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาดั้งเดิมที่ทุกโรงงานต้องเผชิญหน้ากันมาช้านาน และเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในโรงงาน รูปแบบของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งมีความซับซ้อนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไปอีก

ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจัดเป็น Cybersecurity ที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้น ๆ อย่างไวรัสคอมพิวเตอร์ การเจาะระบบเข้าสู่โรงงานผ่านเครือข่าย การวาง Backdoor เพื่อล้วงข้อมูล การจารกรรมข้อมูลสำคัญขององค์กร การล็อกไฟล์ การทำลายข้อมูลสำรอง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลในระบบ ตลอดจนการเข้าควบคุมเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตัวธุรกิจเอง

ภายใต้มิติของการผสานเทคโนโลยี IT และ OT ต้องยอมรับว่าผลกระทบที่เกิดจากด้าน IT ที่ส่งผลมายัง OT นั้นมีมหาศาล ในยุคที่การควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในรูปแบบของข้อมูลที่ทำการควบคุมและออกคำสั่งสามารถถูกแทรกแซงได้จากทั้งการเชื่อมต่อแบบกายภาพและการเปลี่ยนชุดคำสั่งผ่านเครือข่าย ในกรณีที่เป็นโรงงานอัจฉริยะทั้งระบบก็สามารถเรียกได้ว่าโรงงานทั้งหมดสามารถถูกควบคุมได้โดยไม่รู้ตัวก็ไม่ผิดนัก ความล่าช้าเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาลได้ ทำให้เรื่องของความปลอดภัยยุคใหม่นั้นมองหาคุณสมบัติ Real-time เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ปัญหาความปลอดภัยยุคใหม่ที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นตามเวลา

ผลกระทบของความเสียหายในยุคที่เทคโนโลยีสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนั้นนับเวลากันหลักเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเป็นการหยุดทำงานเครื่องจักรแบบฉุกเฉิน การตอบสนองต่อควันไฟหรือสัญญาณบ่งชี้ก่อนเกิดเหตุ ไปจนถึงการระบุตัวตนบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ การดำเนินการเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริงหากไม่มีรูปแบบการสื่อสารที่สามารถตอบสนองได้ทันที ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนั้นสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว มูลค่าความเสียหาย หากจะกล่าวว่าคุยกันในระดับ Milliseconds ก็ไม่เกินจริงไปนัก การป้องกันปัญหาในโรงงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสมัยใหม่นั้นไม่ได้ถูกมองว่าทำงานเป็นอิสระในแต่ละหน่วย แต่ในความเป็นจริงแล้วการดูแลความปลอดภัยสมัยใหม่นั้นถูกมองในภาพใหญ่เป็นโซลูชัน ไม่ว่าจะอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบในระบบ ตรวจสอบทางกายภาพ เซนเซอร์ต่าง ๆ แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัย การใช้งาน AI ในระบบเพื่อตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้า ไปจนถึงเรื่องของอธิปไตยข้อมูลที่มองถึงความมั่นคงในระยะยาว โซลูชันนี้เมื่อทำงานร่วมกันทั้งหมดจะทำให้มองเห็นถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า การตอบสนองต่อภัยคุกคามหรืออันตรายนั้นจึงเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน มีปริมาณมากพอ และสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดย AI ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าขาดไม่ได้สำหรับความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

AI เทคโนโลยีที่เสริมศักยภาพในทุกส่วนด้านความปลอดภัย

หนึ่งในความท้าทายหลักของการบริหารจัดการความปลอดภัยยุคใหม่ คือ ข้อมูลจำนวนมหาศาล เนื่องจากความปลอดภัยนั้นไม่ได้มีแง่มุมหรือประเด็นเดียวที่ต้องกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่คนพลุกพล่านและมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในแต่ละภาคส่วนของกิจกรรม ภายในเวลาเพียง 1 วินาทีอาจมีข้อมูลในรูปแบบ Unstructured Data เกิดขึ้นได้มากกว่า 1 TB ซึ่งการคัดกรอง คัดแยก หรือการจัดกลุ่มข้อมูลเบื้องต้นก็จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากแม้จะมีทีมก็ตาม AI ในฐานะภาพจำลองของมนุษย์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มนุษย์เองไม่อาจจะรับมือไหว

ข้อมูลตัวเลขจากเซนเซอร์ต่าง ๆ นั้นในทางปฏิบัติอาจมีความชัดเจนในการตีความและการประเมินที่มั่นใจได้สูง แต่ในทางกลับกันหากข้อมูลที่ส่งมานั้นเป็นข้อมูลเสียงหรือภาพเทคโนโลยีสมัยเก่ามักจะพบปัญหาในการระบุหรือยืนยันตัวตนจากความแตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยเทคโนโลยีด้านกล้องหรือ Machine Vision สมัยใหม่ที่มีความละเอียดสูงเมื่อรวมกับ Machine Learning Algorithm ของ AI แล้วก็จะทำให้การระบุตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบกล้องสมัยใหม่สำหรับ Social Credit ในประเทศจีน เป็นต้น

ในขณะเดียวกันการใช้งาน AI เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มีความร้ายแรงที่ไม่สูงมากนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสในการที่ปัญหาลุกลามได้เป็นอย่างดี เช่น การสั่งปิดวาล์วหรือปิดพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข หรือตัวอย่างในกรณีของการเจาะระบบในยุคปัจจุบันที่ใช้ Bot เพื่อทำการโจมตีนั้นเรียกได้ว่ามีการทำงานที่ต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดพัก มีความสามารถในการประมวลผลสูง ความพยายามป้องกันภัยคุกคามของมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความรวดเร็วที่เกิดขึ้นได้ การใช้ AI หรือแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่มีฐานข้อมูลและเครื่องมือพร้อมใช้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคใหม่  ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วปัญหาที่แต่เดิมอาจเคยเป็นเรื่องใหญ่อาจกลายเป็นแค่เรื่องของการซ่อมบำรุงล่วงหน้า หรืออาจป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นใด ๆ ขึ้นได้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงเสียอีก

จะเห็นได้ว่ามิติของความปลอดภัยในยุคสมัยใหม่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนอกจากจะมีความหลากหลายในระดับสูงแล้ว ความซับซ้อนและผลกระทบแบบลูกโซ่ที่เกี่ยวข้องนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจได้อย่างง่ายดายด้วยมูลค่าความเสียหายมหาศาล การอัปเดตความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริหารที่วางนโยบาย ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องตระหนักถึงพื้นฐานด้านความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินภายใต้การทำธุรกิจของยุคสมัยแห่งดิจิทัลที่แตกต่างออกไปจากเดิม

อัปเดตความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และ Cybersecurity ได้ที่ SECUTECH THAILAND งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีความปลอดภัยอาเซียนครั้งที่ 8 ได้ ณ ไบเทคบางนา วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 HALL 103 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้! ที่ https://bit.ly/48GdFUF

เกี่ยวกับงาน
ชื่องาน : Secutech Thailand 2023
วันที่ : 1 – 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา : 10:00 – 18:30 น.
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ฮอลล์ EH103

เตรียมพบกับงาน Thailand Building Fair & Secutech Thailand ปลายปีนี้

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×