Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

Sony ย้ายฐานการผลิตกล้องสำหรับสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่นจากจีนเป็นประเทศไทย

Sony Group ประกาศย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปที่วางขายในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปจากประเทศจีนมายังประเทศไทย โดยมีหนึ่งในสาเหตุสำคัญ คือ การสร้างความปลอดภัยของซัพพลายเชนด้วยการลดการพึ่งพาประเทศจีน

Sony ย้ายฐานการผลิตกล้องสำหรับสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่นจากจีนเป็นประเทศไทย
Sony ย้ายฐานการผลิตกล้องสำหรับสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่นจากจีนเป็นประเทศไทย

ปัจจุบันกล้องจาก Sony นั้นถูกส่งออกจากประเทศไทยและจีน โดย Sony ตั้งใจที่จะให้ความสำคัญกับตลาดจีนต่อไปและยังไม่มีแผนที่จะออกจากประเทศจีน ซึ่งจะทำการผลิตสินค้าอย่างโทรทัศน์และเกมคอนโซล รวมถึงเลนส์กล้องที่จะใช้ส่งออกไปยังประเทศอื่นต่อไป

รายงานจาก Euromonitor ให้ข้อมูลว่าในปี 2022 นั้น Sony Group มีการขายกล้องตระกูล Alpha มากถึง 2.11 ล้านหน่วยทั่วโลก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกล้อง Mirrorless คุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งยอดขายในประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วน 150,000 หน่วย และข้อมูลล่าสุดจากก Nikkei Asia รายงานว่าสายการผลิตกล้องในประเทศจีนจะถูกย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

การโยกย้ายฐานการผลิตครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบาย zero-COVID ของประเทศจีนที่ทำให้ซัพพลายเชนเกิดการชะงักตัว ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการพึ่งพิงประเทศจีนอย่างหนักในการผลิต

ที่มา:
firstpost.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
Nikon เตรียมย้ายฐานผลิตมาไทย

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×