Saturday, February 4Modern Manufacturing
×

Superworms ยอดหนอนจอมเขมือบ ทางออกปัญหาขยะพลาสติก

Superworms ยอดหนอนจอมเขมือบ ทางออกปัญหาขยะพลาสติก

เชื่อมั้ยครับ ว่าสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อย่างหนอนที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น อาจจะกลายมาเป็นทางออกใหม่ของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน

Superworms ยอดหนอนจอมเขมือบ ทางออกปัญหาขยะพลาสติก
Superworms ยอดหนอนจอมเขมือบ ทางออกปัญหาขยะพลาสติก

ทุกวันนี้ไม่ว่าร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ตามตลาดทั่วไป เราก็สามารถพบเห็นการใช้งานพลาสติกกันอยู่ในชีวิตประจำวันเสมอ ไม่ว่าจะเพื่อใส่สินค้า ห่ออาหาร หรือนำมาใช้ในการผลิตสิ่งของ นั่นก็เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่มีราคาถูก และยังมีคุณสมบัติหลาย ๆ อย่าง ทั้งแข็งแรง ทนความร้อน มีน้ำหนักเบาและยังมีความเหนียว ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้

แต่แม้จะมีคุณสมบัติมากมายเหล่านี้ พลาสติกกลับกลายมาเป็นหนึ่งในปัญหาขยะที่จัดการได้ยากในโลกเรา เพราะปริมาณการใช้งานที่มากเกินความจำเป็นของมนุษย์ และเวลาในการย่อยสลายพลาสติก ที่ใช้เวลานานถึง 400 – 450 ปี และหากเป็นโฟมก็ต้องใช้ถึง 1,000 ปี

โซโฟบัส โมริโอ “Superworms” ที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้

การวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland – UQ) ประเทศออสเตรเลีย ได้พบว่า หนอนโซโฟบัส โมริโอ (Zophobas morio) หรือ Superworms สามารถกัดกินและย่อยสลายพอลิสไตรีนและสไตรีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลกได้ ด้วยเอนไซม์หลายตัวในลำไส้ของหนอนเหล่านี้ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายพลาสติกและโฟมนั่นเอง

ในการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่ง Superworms ออกเป็น 3 กลุ่มและให้อาหารด้วยวิธีที่แตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งได้รับรำข้าวเป็นอาหาร กลุ่มสองได้รับโฟมพลาสติกพอลิสเตอรีน และอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับอาหารอะไรเลย ซึ่ง Superworms ทั้ง 3 กลุ่มสามารถดำเนินวงจรชีวิตไปจนเข้าสภาวะดักแด้ได้ และกลุ่มที่ได้รับพอลิสเตอรีนไปมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย แม้จะน้อยกว่ากลุ่มแรกที่ได้รับรำข้าวเป็นอาหารก็ตาม

Superworms ยอดหนอนจอมเขมือบ ทางออกปัญหาขยะพลาสติก
หนอนโซโฟบัส โมริโอกัดกินพลาสติกพอลิสไตรีน ที่มาภาพ : Microbiology Society

เหล่านักวิจัยต่างก็หวังว่าการรีไซเคิลทางชีวภาพที่หนอนเหล่านี้นำมา จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรีไซเคิลขยะพลาสติกและลดพื้นที่ที่ต้องใช้กับหลุมฝังกลบขยะบนโลกเราได้ แม้ว่าการกำจัดขยะพลาสติกทั้งหมดด้วย Superworms อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ในทันที ด้วยข้อจำกัดทั้งในด้านปริมาณของพลาสติกที่ถูกผลิตออกมา และข้อจำกัดของการเลี้ยงดู, เพาะพันธุ์ตัวหนอน แต่งานวิจัยนี้ก็ได้พิสูจน์ว่าเราสามารถช่วยกันหาหนทางในการกำจัดและรีไซเคิลขยะพลาสติกได้ แทนการนั่งอยู่เฉย ๆ และรอให้พลาสติกย่อยสลายไปเองในเวลา  400 – 1,000 ปี 

แต่ไม่ว่าจะมีหนอนหรือสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่สามารถกินขยะพลาสติกไปได้ ปัญหาเหล่านี้ก็คงจะไม่หมดไปอย่างแน่นอนหากไม่มีการช่วยกันลดปริมาณขยะ และกระตุ้นจิตสำนึกในการรีไซเคิลและการเลือกใช้วัสดุของมนุษย์เรากันเอง เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมช่วยกันแยกขยะและลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นลงกันนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen/10.1099/mgen.0.000842

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×