Monday, April 22Modern Manufacturing
×

Tag: ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ร่วมศึกษาการกักเก็บคาร์บอนอ่าวไทยตอนบน 

ปตท.สผ. ร่วมศึกษาการกักเก็บคาร์บอนอ่าวไทยตอนบน 

Sustainability
ปตท.สผ. ร่วมศึกษาและประเมินศักยภาพชั้นหินธรณีวิทยาเพื่อกักเก็บคาร์บอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน กับบริษัท อินเป็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ CCS Hub ใน EEC (more…)
ปตท.สผ. ตั้งงบแผนการดำเนินงาน 5 ปี 32,575 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปตท.สผ. ตั้งงบแผนการดำเนินงาน 5 ปี 32,575 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Sustainability
ปตท.สผ. เผยแผนการลงทุนปี 2567 รวม 6,721 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งเป้าหมายการขายเติบโต 9% ในปี 2567 ส่วนแผนการลงทุน 5 ปี รวม 32,575 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เน้นเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลักในประเทศไทยและต่างประเทศ และผลักดันโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เริ่มการผลิตได้ตามแผน  (more…)
ปตท.สผ. สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย

ปตท.สผ. สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย

Sustainability
ปตท.สผ.ค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอีก 3 แหล่งในประเทศมาเลเซีย  โดยบริษัทมีแผนเร่งรัดพัฒนาแหล่งทั้งหมดร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว  (more…)
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีนี้มีรายได้ 229,345 ล้านบาท 

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีนี้มีรายได้ 229,345 ล้านบาท 

Sustainability
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2566  มีรายได้ 6,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 229,345 ล้านบาท  โดยสามารถนำส่งรายได้ให้กับรัฐประมาณ 47,600 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ  (more…)
ปตท.สผ.-จุฬาฯ  พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากร ด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ปตท.สผ.-จุฬาฯ  พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากร ด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

Sustainability
ปตท.สผ. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยทางวิชาการ ทั้งด้านธรณีศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม และสร้างบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อเป็นกำลังหลักในการแสวงหาแหล่งพลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี CCS  (more…)
กรมประมง-ปตท.สผ. ร่วมศึกษาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม

กรมประมง-ปตท.สผ. ร่วมศึกษาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม

Sustainability
กรมประมงผนึกกำลัง ปตท.สผ. ร่วมศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม เพื่อสร้างสมดุลทรัพยากรประมง และช่วยลดสภาวะโลกร้อน (more…)
ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ผ่าน DIF Web Portal 

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ผ่าน DIF Web Portal 

Sustainability
ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท ผ่านระบบ DIF Web Portal บนช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเสนอขายหุ้นกู้  (more…)
ปตท.สผ.- พันธมิตร ชนะประมูลสัมปทานโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมาน 

ปตท.สผ.- พันธมิตร ชนะประมูลสัมปทานโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมาน 

Sustainability
ปตท.สผ. และ 5 พันธมิตร ชนะการประมูลสัมปทานโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมาน ตั้งเป้าเริ่มการผลิตกรีนไฮโดรเจนในปี 2573   (more…)
ปตท.สผ. ขยายการลงทุนในมาเลเซียอีกครั้ง 

ปตท.สผ. ขยายการลงทุนในมาเลเซียอีกครั้ง 

Sustainability
ปตท.สผ. เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี จำกัด (PCSB) และบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งรัฐซาราวัก (PSEP) ในแปลงสำรวจเอสเค 325 นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซีย นับเป็นการขยายโอกาสการเติบโตของ ปตท.สผ. ในมาเลเซียอีกครั้ง  (more…)
ปตท.สผ. เผยผลงานปี 65 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผล 9.25 บาท/หุ้น 

ปตท.สผ. เผยผลงานปี 65 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผล 9.25 บาท/หุ้น 

Sustainability
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2565 เติบโตตามแผน โดยมีปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 468,130 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการในต่างประเทศ และการเข้าเป็นผู้ดำเนินการและเริ่มผลิตปิโตรเลียมในโครงการจี 1/61 ปตท.สผ. ยังสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสะสมได้กว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้ง สามารถนำส่งรายได้จากการดำเนินธุรกิจให้กับรัฐประมาณ 62,000 ล้านบาทเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลที่ 9.25 บาทต่อหุ้น ส่วนแผนงานหลักในปี 2566 จะเร่งเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการจี 1/61 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อต้นทุนทางพลังงานให้กับประชาชน  (more…)
×