Wednesday, September 29Modern Manufacturing
×

Tag: เศรษฐกิจหมุนเวียน

กนอ. ตั้งเป้า 5 ปี ลดก๊าซเรือนกระจก 2.5 ล้าน kgCO2e

กนอ. ตั้งเป้า 5 ปี ลดก๊าซเรือนกระจก 2.5 ล้าน kgCO2e

News & Economics
กนอ.เผยแผนลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 5 ปี สนับสนุน BCG Model สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มั่นใจปี 64 ลดมลพิษได้เกินเป้าที่ตั้งไว้!                (more…)
“สุริยะ” สั่ง “กรอ.” เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก

“สุริยะ” สั่ง “กรอ.” เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ. เร่งขับเคลื่อนแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน “กรอ.” ชง 3 มาตรการหลัก หวังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้ ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 (more…)
กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

News & Economics
กรอ.ผนึก 40 โรงงาน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ผ่านหลักการ 3Rs และ KAIZEN ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า สอดคล้องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด  (more…)
BLCP ตั้งเป้ ปี 65-66  ผลิตไบโอเมทานอล 20,000 ลิตรต่อวัน

BLCP ตั้งเป้ ปี 65-66 ผลิตไบโอเมทานอล 20,000 ลิตรต่อวัน

News & Economics
BLCP หนุน BCG โมเดล พัฒนาไบโอเมทานอล เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งตั้งเป้าไว้ในปี พ.ศ. 2565-2566 ผลิตไบโอเมทานอล 20,000 ลิตรต่อวัน (more…)
ก.อุตฯ ตั้งคณะกก.ขับเคลื่อนฯ BCG  Model

ก.อุตฯ ตั้งคณะกก.ขับเคลื่อนฯ BCG Model

News & Economics
กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ผลักดัน การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม ล็อค 4 เป้าหมาย สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (more…)
บีโอไอเผย อุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

บีโอไอเผย อุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

News & Economics
บีโอไอ เผย ยอดขอรับส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม BCG  ปี 2563 มีมูลค่าคำขอรับส่งเสริมกว่า 1.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่าร้อยละ 17   (more…)
มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ

มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ

Events
ส.อ.ท.ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกกลุ่มฯ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG เพื่อให้สามารถต่อยอด และประยุกต๋ใช้กับธุรกิจ (more…)
กรอ. ตั้งเป้าปี 64 ดึง 65 โรงงานร่วมโครงการ CSR-DIW

กรอ. ตั้งเป้าปี 64 ดึง 65 โรงงานร่วมโครงการ CSR-DIW

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ. เร่งผลักดันโครงการ CSR-DIW ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (more…)
ก.อุตฯสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิล สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ก.อุตฯสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิล สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

Energy & Green
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท พร้อมจัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 วันที่ 30 ตุลาคมนี้ (more…)
×