Tuesday, May 11Modern Manufacturing

Tag: เศรษฐกิจหมุนเวียน

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

News & Economics
กรอ.ผนึก 40 โรงงาน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ผ่านหลักการ 3Rs และ KAIZEN ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า สอดคล้องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด  (more…)
BLCP ตั้งเป้ ปี 65-66  ผลิตไบโอเมทานอล 20,000 ลิตรต่อวัน

BLCP ตั้งเป้ ปี 65-66 ผลิตไบโอเมทานอล 20,000 ลิตรต่อวัน

News & Economics
BLCP หนุน BCG โมเดล พัฒนาไบโอเมทานอล เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งตั้งเป้าไว้ในปี พ.ศ. 2565-2566 ผลิตไบโอเมทานอล 20,000 ลิตรต่อวัน (more…)
ก.อุตฯ ตั้งคณะกก.ขับเคลื่อนฯ BCG  Model

ก.อุตฯ ตั้งคณะกก.ขับเคลื่อนฯ BCG Model

News & Economics
กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ผลักดัน การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม ล็อค 4 เป้าหมาย สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (more…)
บีโอไอเผย อุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

บีโอไอเผย อุตฯ BCG ขยายตัวต่อเนื่อง

News & Economics
บีโอไอ เผย ยอดขอรับส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม BCG  ปี 2563 มีมูลค่าคำขอรับส่งเสริมกว่า 1.14 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่าร้อยละ 17   (more…)
มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ

มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ

Events
ส.อ.ท.ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “มารู้จัก BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยั่งยืนจริงหรือ” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกกลุ่มฯ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG เพื่อให้สามารถต่อยอด และประยุกต๋ใช้กับธุรกิจ (more…)
กรอ. ตั้งเป้าปี 64 ดึง 65 โรงงานร่วมโครงการ CSR-DIW

กรอ. ตั้งเป้าปี 64 ดึง 65 โรงงานร่วมโครงการ CSR-DIW

News & Economics
“สุริยะ” สั่ง กรอ. เร่งผลักดันโครงการ CSR-DIW ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (more…)
ก.อุตฯสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิล สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ก.อุตฯสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิล สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

Energy & Green
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท พร้อมจัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 วันที่ 30 ตุลาคมนี้ (more…)
สมอ.ประกาศใช้มาตรฐาน “เศรษฐกิจหมุนเวียน”

สมอ.ประกาศใช้มาตรฐาน “เศรษฐกิจหมุนเวียน”

News & Economics
สมอ. ประกาศใช้มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน และและการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ (more…)
รู้จัก 11 บริษัทสุดเจ๋งที่ World Economic Forum ให้การยอมรับด้าน Circular Economy

รู้จัก 11 บริษัทสุดเจ๋งที่ World Economic Forum ให้การยอมรับด้าน Circular Economy

Energy & Green
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ที่เอาไว้คุยกันเก๋ๆ แต่แท้จริงแล้วเป็นแนวทางสำหรับรักษาทรัพยากรที่มีน้อยนิดและกำลังจะหมดลงไปจากโลกนี้ ซึ่งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้น ๆ ในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายตื่นตัวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยให้ความสำคัญกับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรต่าง ๆ คอยสนับสนุนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น เช่น World Economic Forum เป็นต้น (more…)