Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ ยกระดับ SMEs ออกใบรับรอง มผช. – มอก.เอส

ก.อุตฯ ยกระดับ SMEs ออกใบรับรอง มผช. – มอก.เอส

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้ายกระดับ SMEs ประกาศมาตรฐาน มผช. “ผ้า ECO Print” รักษ์โลก ไร้สีสังเคราะห์ หนุนนโยบาย BCG และผลักดันออกใบรับรอง มอก.เอส อีกกว่า 300 ราย 

ก.อุตฯ ยกระดับ SMEs ออกใบรับรอง มผช. – มอก.เอส

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐาน มอก.เอส ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการ เพื่อให้สินค้าและบริการของผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs  มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป   

ก.อุตฯ ยกระดับ SMEs ออกใบรับรอง มผช. – มอก.เอส

ดีกว่า Solid Carbide!! ต้อง DrillMeister ดอกสว่าน 5 หัวในด้ามเดียว ไม่ต้องลับคม – OEE พุ่ง คุ้ม!!

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผ้า ECO Print ที่เป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งจะไม่มีสีสังเคราะห์ในขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ ถือเป็นนวัตกรรมระดับชุมชนที่สอดรับกับนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐาน มผช. ผ้า ECO Print ได้ภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับมาตรฐาน มผช. สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานแล้วทั้งสิ้น 1,386 มาตรฐาน โดยเป็นมาตรฐานที่กำหนดใหม่ในปีนี้ 31 มาตรฐาน มีผู้ผลิตชุมชนได้รับการรับรองรวม 15,854 ราย แบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร 1,428 ราย  เครื่องดื่ม 229 ราย  ผ้าเครื่องแต่งกาย  6,004 ราย  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 846 ราย และของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 7,347 ราย  

ก.อุตฯ ยกระดับ SMEs ออกใบรับรอง มผช. – มอก.เอส

นอกจากมาตรฐาน มผช. แล้ว สมอ. ยังมีมาตรฐาน มอก.เอส ซึ่ง เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการระดับเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องการเครื่องหมายการันตีสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีการประกาศใช้แล้วจำนวน 209 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานสินค้า 116 มาตรฐาน และมาตรฐานการบริการ จำนวน 93 มาตรฐาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ได้แก่ มาตรฐานการบริการบริหารคอนโดมิเนียม การบริการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน  การบริการออกแบบโลโก้และกราฟิกดีไซน์  การบริการถ่ายและตัดต่อวิดีโอ และการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย เป็นต้น 

สำหรับการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ มีผู้ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าแล้วจำนวน 43 ราย ได้รับการรับรองด้านบริการแล้วจำนวน 186 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรองอีกจำนวน 337 ราย ซึ่ง สมอ. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และภายในเดือนกันยายนนี้ สมอ. จะออกใบรับรอง มอก.เอส เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการอีก 10 ราย โดยแบ่งเป็นมอก.เอส ด้านการบริการ 8 ราย ได้แก่  1) กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเรือนจำรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง มอก.เอส 

ด้านการบริการ จำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ “แคน้อยคาร์แคร์” การบริการทำความสะอาดรถยนต์ “ร้านครัวชวนชมแคน้อย” การบริการร้านกาแฟ  “ร้านนวดตะไคร้หอม” การบริการนวดและสปา และ“ร้านเสริมสวยตะไคร้หอม” การบริการตัดแต่งทรงผม   2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าเขียนเทียนซีม้ง จ. เพชรบูรณ์ การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว   3) หจก. ดับเบิ้ลคลิ๊กคอมพิวเตอร์ จ.ปัตตานี  การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  4) หจก. ตุยง ปิโตรเลียม จ.ปัตตานี  การบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  5) หมู่บ้านทรายขาว จ.ปัตตานี การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  6) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว   7) บริษัท พราวด์ ไอเดีย จำกัด การบริการสถานที่ออกกำลังกายและการบริการร้านกาแฟ  8) ร้าน คานส์ แฮร์ สตูดิโอ จ.สกลนคร การบริการตัดแต่งทรงผม และ มอก.เอส 

สำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า 2 ราย ได้แก่ นางสมประสงค์ พาโพพันธ์ และนายนัฐพร  มหิพันธุ์ จ.กาฬสินธุ์  เพื่อการันตีคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×