Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

ไทยออยล์ – จุฬาฯ  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค 

ไทยออยล์ ลงนามสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค กับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทยออยล์ – จุฬาฯ  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ไทยออยล์ – จุฬาฯ  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค 

จีนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัย CATARC แห่งที่ 4 ของโลกในไทย

นายบัณฑิต เปิดเผยว่า “สัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่ร่วมลงนามกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ถือเป็นฉบับที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการสร้างรากฐานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาคการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจ และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ของความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว” 

“นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการยับยั้งและกำจัดเชื้อโรค (Disinfectant) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้าน Value Diversification เพื่อสร้างเป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” นายบัณฑิต กล่าวเสริม

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×