Monday, June 24Modern Manufacturing
×

3 ประเด็นต้องจับตาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในงาน CYBERSEC ASIA 2024

3 ประเด็นต้องจับตาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในงาน CYBERSEC ASIA 2024

ประเด็นความปลอดภัยด้านไซเบอร์นั้นมีหลากหลายระดับทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง CYBERSEC ASIA 2024 งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงได้ชวนพาร์ทเนอร์มาลงลึกในประเด็นด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความท้าทายยุคปัจจุบัน

3 ประเด็นต้องจับตาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในงาน CYBERSEC ASIA 2024
3 ประเด็นต้องจับตาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในงาน CYBERSEC ASIA 2024

ในโลกของการผลิตปัจจุบันนั้นการนำเทคโนโลยี IT เพื่อเสริมแกร่งหรือยกระดับเทคโนโลยี OT เดิมในโรงงานเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะราคาที่เข้าถึงได้ การบูรณาการที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนความคล่องตัวและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็มีความชัดเจนวัดผลได้อย่างโปร่งใส แต่ในขณะเดียวกันปัญหาความเสี่ยงและความปลอดภัยใหม่ ๆ ก็เป็นประเด็นที่คนในอุตสาหกรรมเดิมอาจไม่ได้มีความคุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญมากนัก และแม้แต่ในอุตสาหกรรมด้าน IT เองก็ต้องยอมรับว่านโยบายและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแทบจะรายวันรายนาทีเลยก็ว่าได้

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ยุคใหม่ได้ CYBERSEC ASIA 2024 ในฐานะที่เป็นฮับด้านความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นหาและเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์ ได้หยิบยกประเด็นที่น่าสนใจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นมาใน 3 ประเด็นเพื่อให้สะดวกต่อการมองภาพได้กว้างและลึกลงไป ได้แก่

Human Firewall

เมื่อการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การเริ่มต้นจากรอยรั่วของระบบที่มีความไม่แน่นนอนที่สุดอย่าง ‘มนุษย์’ การวางนโยบาย รวมถึงส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจึงกลายเป็นมาตรการพื้นฐานที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับประเด็นของความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือ

 • Social Engineering Prevention
 • Cybersecurity Best Practice
 • Employee Powered Security Services
 • Phishing Simulation

Emerging Technologies in Cyber

เพราะเทคโนโลยีด้าน IT นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากเทคโนโลยี OT การรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ต่อยอดจากความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ให้ทันต่อรูปแบบอันหลากหลายของภัยทางไซเบอร์ได้อย่างีมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ ได้แก่

 • AI and Machine Learning in Cybersecurity
 • Quantum Computing Threats
 • Zero Trust Architecture
 • IoT Security

Security in the Digital Ecosystem

การดูแลความปลอดภัยของไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดเชิงลึกยิบย่อยจำนวนมาก ขอบเขตของกรดูแลจึงไม่ใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการมองไปยังภาพของระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพที่ CYBERSEC ASIA 2024 นำเสนอ คือ

 • Mobile Threats & Spear Phishing
 • Cloud Security
 • Data Privacy and Compliance
 • Cloud Security Identify and Access Management Supply Chain Security

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน CYBERSEC ASIA 2024 สามารถเข้าชมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่: CYBERSEC ASIA 2024

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×