Wednesday, February 8Modern Manufacturing
×

แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printing

แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printing

แม้การเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลกจะช่วยผลักดันสังคมและเศรษฐกิจโลกให้ก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันการเติบโตเหล่านี้ก็ได้ทิ้งร่องรอยผลกระทบเอาไว้ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลอันกว้างใหญ่

แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printing
แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printing

แต่ด้วยการผสมผสานแนวคิดทางนิเวศวิทยา, วิศวกรรม และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 3D Printing นั้นสามารถช่วยให้มนุษย์สามารถลดและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมทางทะเลลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ปัญหาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมด้วย 3D Printing

หนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่สุดในทะเลสำหรับการป้องกันแนวชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ ทั้งยังส่งผลต่อการสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศและทำหน้าที่เป็นหลบภัยให้สัตว์ทะเล ก็ได้แก่ปะการังนั่นเอง

ภายในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้น ปะการังกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเรากลับถูกทำลายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการประมง การก่อสร้างหรือการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม และยังมีการคาดการณ์ว่าภายใน 20 ปีข้างหน้า ปะการังกว่า 70-90% จะหายไปจากท้องทะเล

 ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งทั่วโลกจึงได้ริเริ่มแนวคิดของการนำเทคโนโลยีอย่าง 3D Printing หรือการพิมพ์ 3 มิติเข้ามาช่วยทดแทนแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนปะการังเช่น ‘Archireef’ บริษัท Startup จาก Hong Kong ที่พัฒนาปะการังเทียมจากดินเผาที่ผลิตขึ้นด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งไม่เป็นพิษและสามารถย่อยสลายได้

แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printing
บล็อกปะการังเทียมจากดินเผาที่เป็นมิตรกับมหาสมุทร ที่มาภาพ : Archireef

แนวปะการังเทียมของ Archireef นั้นสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำได้ ซึ่งจากการทดสอบที่ทาง Archireef ได้ลองนำแผ่นปะการังเทียมเหล่านี้ไปวางไว้ร่วมกับปะการังทั่วไปในอ่าวที่ได้รับการคุ้มครองไว้ และพบว่าปะการังเทียมกว่า 95% นั้นยังคงมีสภาพที่ดีอยู่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี

‘Living Seawalls’ บล็อกปะการังเทียม 3 มิติ

นอกจากใน Hong Kong แล้ว Sydney Institute of Marine Science ร่วมกับ Reef Design Lab ในประเทศ Australia ที่ทำการวิจัยและพัฒนามากว่า 20 ปีเพื่อออกแบบ ‘Living Seawalls’ บล็อกที่สร้างขึ้นด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งใช้เลียนแบบที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลได้ และช่วยยับยั้งผลกระทบที่เกิดจากคลื่นทะเลและช่วงน้ำขึ้นน้ำลงได้

ผนัง Living Seawalls ได้รับการออกแบบขนาดและรูปทรงตามลักษณะของแนวหินตามชายฝั่งในธรรมชาติ และพิมพ์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างรายละเอียดของบล็อกที่คล้ายคลึงกับแนวหินของจริงในธรรมชาติขึ้นมา ซึ่ง Living Seawalls ก็มีการพัฒนารูปร่างที่แตกต่างกันขึ้นกว่า 10 แบบ

ตัวอย่างการผลิต Living Seawalls ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ที่มา : Living Seawalls

การพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมในทะเลและยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณใกล้ชายฝั่ง ทั้งยังช่วยสร้างการตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางทะเลได้เป็นอย่างดี

แม้การเติบโตของอุตสาหกรรมจะเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่การใส่ใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเองก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนจะมองข้ามไปไม่ได้ การร่วมกันค้นหาทางออกสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นจะกลายเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าไปได้อย่างยั่งยืน

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×