Monday, June 24Modern Manufacturing
×

3D Printing Drones บินก่อสร้างจากบนฟ้าด้วยฝูงโดรน

3D Printing Drones บินก่อสร้างจากบนฟ้าด้วยฝูงโดรน
3D Printing Drones บินก่อสร้างจากบนฟ้าด้วยฝูงโดรน

ประโยชน์ของการพิมพ์ 3 มิติในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าหลากหลายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้มากมาย แต่การนำ 3D Printer มารวมเข้ากับโดรนนั้นคงจะเรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานที่ล้ำไปอีกขั้นมาก ๆ

โครงการที่นำโดย Imperial College London และนักวิจัยจาก University of Bath ได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบบินได้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผึ้ง และสามารถทำการบินซ่อมแซมโครงสร้างต่าง ๆ ได้ระหว่างการบิน

3D Printing Drones บินก่อสร้างจากบนฟ้าด้วยฝูงโดรน

กองโดรนพิมพ์ 3 มิติ ‘Aerial Additive Manufacturing’

หากถามว่าทำไมแรงบันดาลใจของโดรนเครื่องพิมพ์ 3 มิติเหล่านี้ถึงเป็นผึ้งแล้วละก็ นั่นก็เพราะผึ้งและตัวต่อต่างก็เป็นนักสร้างแห่งธรรมชาติ ที่มีการประสานงานร่วมมือกันในฝูงอยู่แล้วนั่นเอง ด้วยแนวคิดนี้ทำให้โดรนเครื่องพิมพ์ 3 มิติเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากและมีความอันตราย เช่นอาคารสูง และเพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างหลังเกิดภัยพิบัติ

โดรนพิมพ์ 3 มิติที่มีการใช้งานเป็นฝูงบินนี้ ถูกเรียกว่า ‘Aerial Additive Manufacturing (Aerial-AM)’ สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในพิมพ์เขียวเพียงฉบับเดียว โดรนเหล่านี้สามารถทำการบินได้โดยอัตโนมัติ แต่จะมีการควบคุมโดยมนุษย์เพื่อคอยตรวจสอบความคืบหน้าระหว่างทำงาน และเข้าไปจัดการปัญหาหากจำเป็นตามข้อมูลที่ได้รับมาจากโดรน

3D Printing Drones บินก่อสร้างจากบนฟ้าด้วยฝูงโดรน
ตัวอย่าง 3D Printing Drones ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผึ้ง ที่มาภาพ : University of Bath

เปิดประตูใหม่การผลิตและการก่อสร้าง พร้อมวัสดุพิมพ์สุดทันสมัย

เหล่านักวิจัยได้กล่าวว่าโดรนพิมพ์ 3 มิติเหล่านี้จะช่วยปลดล็อคประตูใหม่ในการผลิตและการก่อสร้าง ที่จะช่วยให้การทำงานในสถานที่ที่เข้าถึงยากหรือมีความอันตรายเป็นไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับมนุษย์ที่ต้องทำงานก่อสร้างอีกด้วย

ซึ่งนอกจากโดรนเครื่องพิมพ์แล้ว เหล่านักวิจัยยังได้พัฒนาวัสดุสำหรับซ่อมแซมหรือสร้างโครงสร้างที่ใช้ในโดรนเหล่านี้ ซึ่งเป็นวัสดุคล้ายซีเมนต์และมีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการผลิตแบบ Aerial-AM เช่น มีความหนืดต่ำ มีน้ำหนักที่เบาและสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย

นวัตกรรมโดรนเครื่องพิมพ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผึ้งนี้จะช่วยให้การทำงานของมนุษย์สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการประยุกต์รวมจุดเด่นของ 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างชาญฉลาด ภายในอนาคตหากการใช้งานโดรนพิมพ์ 3 มิติเหล่านี้มีการพัฒนาและได้รับการรองรับมากขึ้นแล้วละก็ อนาคตของการซ่อมแซมก่อสร้างคงอยู่ไม่ไกลแล้วละครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×