Monday, April 22Modern Manufacturing
×

3D Printing เครื่องมือสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะสงครามของยูเครน

ในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้เรามักจะเห็นบทบาทของ 3D Printing หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติมากขึ้นในการแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนอุปกรณ์ในช่วงเวลาวิกฤต เช่น การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างอุปกรณ์สำรับการหายใจให้กับผู้ป่วย COVID-19 และล่าสุดนี้เองที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกนำมาใช้ในสถานการณ์อันเลวร้ายอีกครั้ง โดยนักลงทุนชาวโปแลนด์ได้ใช้เรื่องพิมพ์ 3 มิติ ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศของยูเครน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ป้องกันหรือโดรนในการสำรวจ

3D Printing เครื่องมือสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะสงครามของยูเครน

เครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะในเวลาสงคราม การแพร่ระบาดของโรคร้าย การทำงานในพื้นที่ธุรกันดาร ในอวกาศ หรือภายใต้สถานการณ์ที่ซัพพลายต่าง ๆ ไม่อาจเข้าถึงได้ ด้วยจุดเด่นด้านความยืดหยุ่นและความรวดเร็ว จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโลจิสติกส์หรือความเร่งด่วนของสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และด้วยขนาดเครื่องพิมพ์ทั่วไปที่ไม่ใหญ่มากรวมถึงการใช้งานไฟล์ 3 มิติที่เป็นดิจิทัล ทำให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถกระจายตัวไปตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและใช้งานอย่างสะดวก ทำให้การแจกจ่ายทรัพยากรที่ต้องการในเวลาคับขันเกิดขึ้นได้อย่างลงตัว

3D Printing เครื่องมือสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะสงครามของยูเครน

Andrzej Burgs ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Sygnis บริษัทด้านการพิมพ์ 3 มิติที่ตั้งอยู่ ณ เมือง Warsaw ประเทศโปแลนด์ได้รับข่าวจากเพื่อนร่วมธุรกิจในเมือง Lviv ประเทศยูเครนถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาการขาดแคลนซัพพลายต่าง ๆ กลายเป็นประเด็นสำคัญในการต่อสายป่านของยูเครนอย่างมาก และเครื่ิองพิมพ์ 3 มิติกว่า 20 เครื่องพร้อมวัตถุดิบจำนวนหนึ่งก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศยูเครนในเวลาเพียงไม่กี่วัน

แม้ว่าหลายประเทศจะมีนโยบายในการควบคุมการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่การใช้งานหลักในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เสริมสำหรับอาวุธ และเครื่องป้องกันเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายในการสนับสนุนและใช้งานนั้นไม่แตกต่างจากการใช้งานเพื่อสร้างเครื่องช่วยหายใจ นั่นก็คือการช่วยเหลือและปกป้องชีวิตผู้คน

ที่มา:
Forbes

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×