Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

5 ภาษาเขียนโปรแกรมยอดนิยมในการทำงานจาก IEEE

IEEE องค์กรและ Community สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำสมัยซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกได้เปิดเผยผลการจัดอันดับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2023 โดยมี SQL และ Python ติดอันดับต้น ๆ ซึ่ง IEEE ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าภาษารุ่นเก่าอื่น ๆ ยังคงจำเป็นต้องให้ความสนใจอยู่เช่นกัน

5 ภาษาเขียนโปรแกรมยอดนิยมในการทำงานจาก IEEE

ในการจัดอันดับนั้นหากพิจารณาตามความสนใจของสมาชิก IEEE แล้วภาษา Python จะได้รับความนิยมมาเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นผลจากขนาดที่เล็กกว่า เข้าใจได้ง่าย สามารถทำงานได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น AI ไปจนถึงการประมวลผลระดับสูงและ Microcontroller แบบ Low-end โดย 5 ลำดับแรกของความนิยมในการใช้ทำงาน ได้แก่

5 ภาษาเขียนโปรแกรมยอดนิยมในการทำงานจาก IEEE
  1. SQL
  2. Python
  3. Java
  4. JavaScript
  5. C++

แต่ในแง่ของการทำงานหรือการสร้างอาชีพแล้ว Python นั้นอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทำให้ภาษา SQL นั้นขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 1 เนื่องจากข้อมูลสำคัญของธุรกิจมักถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของ SQL แต่ในขณะเดียวกันหากมีความเชี่ยวชาญเพียงแค่ SQL เพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอให้ถูกยอมรับในการจ้างงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างมักอยากเห็นผู้ที่มีความสามารถด้าน SQL ร่วมกับภาษาอื่น เช่น Java หรือ C++

5 ภาษาเขียนโปรแกรมยอดนิยมในการทำงานจาก IEEE

Python และ SQL นั้นไม่ได้เป็นภาษาที่ผูกขาดในการทำงานจริงแต่อย่างใด แต่ภาษาอื่น ๆ ยังมีการใช้งานที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจหรือกิจกรรมอยู่ด้วยเช่นกัน การจัดลำดับที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมเท่านั้นไม่ใช่การสะท้อนภาพว่าภาษาอื่น ๆ จะไม่มีประโยชน์หรือไม่มีการใช้งานแต่อย่างใด

ที่มา:
spectrum.ieee.org

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×