Friday, February 23Modern Manufacturing
×

ABB Robotics ร่วมองค์กรสหรัฐฯนำ Cobot ช่วยปลูกป่าแอมะซอน

ABB Robotics ร่วมองค์กรสหรัฐฯนำ Cobot ช่วยปลูกป่าแอมะซอน

ABB Robotics และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐฯ Junglekeepers ได้ริเริ่มโครงการนำร่องใหม่ที่นำเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการปลูกป่าแอมะซอน

ABB Robotics ร่วมองค์กรสหรัฐฯนำ Cobot ช่วยปลูกป่าแอมะซอน

โดยหุ่นยนต์ Cobot ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ‘Yumi’ นั้นสามารถเข้ามาทำให้งานเพาะปลูกเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ที่ศูนย์วิจัยและทดสอบกลางป่าและช่วยให้มูลนิธิสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนั้นผู้เชี่ยวชาญของ Junglekeepers ได้ระบุว่าป่าแอมะซอนนั้นได้สูญเสียพื้นที่ไปแล้วกว่า 20% ดังนั้นหากไม่มีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเหล่านี้เข้ามาเสริมแล้วละก็ ความสามารถ​​ในการการอนุรักษ์ธรรมชาติของโลกเราก็อาจจะหมดไป การมี Yumi เข้ามาเสริมนั้นจึงถือเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ให้แก่เหล่าผู้ดูแลป่าไม้

Yumi หุ่นยนต์ช่วยปลูกเมล็ดพันธุ์อัตโนมัติ

Cobot Yumi นั้นถูกติดตั้งเพื่อทำการปลูกเมล็ดพันธุ์โดยอัตโนมัติ โดยเริ่มตั้งแต่การขุดหลุมบนดิน วางเมล็ดพืช กลบดินให้แน่น และทำเครื่องหมายจุดด้วยป้ายสี ซึ่งการเข้ามาของ Yumi นั้นทำให้ Junglekeepers สามารถทำการปลูกป่าได้พื้นที่กว่า 2 สนามฟุตบอลทุกวัน

ABB Robotics ร่วมองค์กรสหรัฐฯนำ Cobot ช่วยปลูกป่าแอมะซอน
ที่มาภาพ : ABB

ABB ยังมีการสนับสนุนระบบที่เรียกว่า ‘Robotstudio Cloud’ ที่ช่วยให้ทีมงานทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ การนำระบบคลาวด์เข้ามาเสริมจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับการทำงานของ Junglekeepers ได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือระหว่าง ABB และองค์กร Junglekeepers นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์และเทคโนโลยีคลาวด์สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเรา และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของระบบอัตโนมัติที่มีต่อโลกยุคปัจจุบันในการสร้างการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×