Friday, June 14Modern Manufacturing
×

ABB เปิดตัวนวัตกรรมสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Visual SLAM AI-Technology และ AMR Studio Suite

ABB ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้า เปิดตัว Visual SLAM ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการทำงานอัตโนมัติให้กับการนำทางและโลจิสติกส์ ในขณะที่ AMR Studio Suite เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ตั้งค่าเส้นทางและงานของ AMR ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการใช้ 2 เทคโนโลยีนี้ร่วมกันสามารถลดระยะเวลาในการทดสอบได้มากถึง 20%

ABB เปิดตัวนวัตกรรมสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Visual SLAM AI-Technology และ AMR Studio Suite

ABB เปิดตัวนวัตกรรมสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Visual SLAM AI-Technology และ AMR Studio Suite

ABB Robotics เปิดตัว Flexley Tug T702 หุ่นยนต์ AMR ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเทคโนโลยี Visual SLAM สำหรับนำทางที่มีพื้นฐานมาจาก AI และซอฟต์แวร์ตัวใหม่อย่าง AMR Studio ทำให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกสามารถโปรแกรมและสั่งการทำงานของฝูงหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ การตั้งค่าที่เรียบง่ายขึ้นนี้สามารลดเวลาในการทดสอบ (Commissioning Time) ได้มากถึง 20% ทำให้เปลี่ยนโรงงานสู่ระบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนทักษะ

การผสมผสานระหว่าง AI และ 3D Vision ด้วยเทคโนโลยี Visual SLAM ทำให้ AMR สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด แตกต่างจากการแยกเพียงแค่วัตถุที่อยู๋นิ่งและเคลื่อนไหวได้ภายในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การใช้ Visual Simultaneous Localization และ Mapping (Visual SLAM) หุ่นยนต์จึงสามารถสร้างแผนที่ในการทำงานได้อย่างอิสระ ลดเวลาในการทดสอบจากหลักสัปดาห์เหลือหลักวัน และทำให้เกิดกระบวนการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยซึ่งเป็นการทำงานควบคู่ไปกับแรงงาน โดยแผ่นที่จะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและแบ่งปันกันในฝูงหุ่นยนต์ ทำให้เกิดการขยับขยายศักยภาพในการทำงานได้โดยไม่รบกวนหน้าที่เดิม ทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ใช้นำทางอื่น ๆ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการ Programming

ในการทำงานจริงซอฟต์แวร์ AMR Studio Fleet Manager ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นใน Shop Floor ได้อย่างเต็มที่ การทำงานจึงเกิดขึ้นได้อย่างมีปะสิทธิภาพ สามารถติดตามดูข้อมูลทั้งภาพและตัวเลขได้แบบ Real-Time การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจึงทำได้ง่าย

ที่มา:
abb.com

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×