Thursday, June 13Modern Manufacturing
×

AI แก้ปัญหาการความต้องการเชื่อมต่อ IoT ที่พุ่งทะยาน

มหาวิทยาลัย Leicester พัฒนาโซลูชัน AI เพื่อเผชิญหน้ากับความต้องการใช้งาน IoT ที่เพิ่มขึ้นบนระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำการบริหารจัดการความต้องการใช้งานเครือข่ายเคลื่อนที่ซึ่งมีการใช้งานจำนวนมากบนความถี่ระดับ Terahertz ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

AI แก้ปัญหาการความต้องการเชื่อมต่อ IoT ที่พุ่งทะยาน

AI แก้ปัญหาการความต้องการเชื่อมต่อ IoT ที่พุ่งทะยาน

การเพิ่มจำนวนการใช้งานของ Internet of Things หรือ IoT อย่างมหาศาลนั้นเป็นผลให้ต้องยกระดับความเร็วในการใช้งานและพลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ก็ยังไม่อาจใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเคลื่อนที่ยุคต่อไปอย่าง 6G ได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่ดี

ยกตัวอย่างความต้องการใช้เครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ของสหราชอาณาจักรที่เติบโตขึ้น Mobile UK คาดการณ์ว่าอุปกรณ์ 25 ล้านชิ้นนั้นมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเคลื่อนที่ คาดว่าจะเพิ่มเป็น 30,000 ล้านหน่วยในปี 2030 ยิ่ง IoT โตขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งมีเทคโนโลยีที่แข่งขันกันเชื่อมต่อเข้าหาเครือข่ายที่มีมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน 5G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียกว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดที่เปิดใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง แต่เมื่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของผู้ใช้และอุปกรณ์ระบบจึงมีการเชื่อมต่อที่ช้าลงและมีต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ระบบเหล่านี้ต้องเผชิญหน้าความยากลำบากจากปัญหาการก่อกวนที่เกิดขึ้นจากตัวระบบเอง ส่งผลกระทบร้ายแรงกับคุณภาพการสื่อสารและประสิทธิภาพ

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเทคนิคที่เรียกว่า Multi Carrier Division Duplex (MDD) ได้ถูกนำมาศึกษา ทำให้ตัวรับสัญญาณในเครือข่ายเพื่อให้อยู่ในสถานภาพที่เรียกว่าแทบจะไร้การก่อกวนในตัวเองในโลกดิจิทัลด้วยการประมวลผล Fast Fourier Transform (FFT)

ทีมได้ทำการทดสอบในสถานการณ์หน้างานจริงระดับอุตสาหกรรมพบว่าสามารถทำงานได้ดีกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 10% ซึ่งสามารถใช้งานกับเทคโนโลยี 5G และ 6G ได้ ทำให้เกิดการเลือกอุปกรณ์ที่ฉับไวยิ่งขึ้นและใช้การจัดสรรทรัพยากรที่น้อยลง ผู้ใช้รู้สึกได้ว่าเครือข่ายเคลื่อนที่เร็วขึ้น กว้างขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง

ทีมวิจัยได้พัฒนาโซลูชัน AI สำหรับการเลือกอุปกรณ์และคลัสเตอร์ของ Access Point ซึ่ง AI นี้เองได้รับการเสริมแรงการเรียนรู้ทำให้สามารถค้นหาค่าที่ดีที่สุดในการใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดพลังงาน ทรัพยากร และแรงงาน ในทางกลับกันหากปราศจาก AI จะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการหาค่าสำหรับการติดตั้งและเลือกอุปกรณ์ในเครือข่าย โดยการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 6G BRAINS ทื่สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป

ที่มา:
le.ac.uk


พบกับ สุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
AUTOMATION SUMMIT 2023
12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี คลิก!

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×