fbpx
Saturday, February 22Modern Manufacturing

ASE 2018 ชูคอนเซ็ปต์ “ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต”

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASE 2018) ชูคอนเซ็ปต์ “ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต E – Mobility – Smart Grid – Smart City” แสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกครบวงจรที่ใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค ในวันที่ 6-9 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงนวัตกรรมและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศและของภูมิภาค พัฒนาการศึกษาและค้นคว้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกทุกแขนงจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศและภูมิภาค และเป็นเรื่องจำเป็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะวางแผนเดินหน้าด้านพลังงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน

“สนพ.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานในการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ทั้งนี้จะให้ความสำคัญใน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่ โดยคำนึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าจะสามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่” ดร.ทวารัฐ กล่าว

ด้าน นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต E – Mobility – Smart Grid – Smart City” โดยมีการแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับ Boilex Asia 2018 และ Pumps & Valves Asia 2018 2018 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยทั้งสองงานรวบรวมเทคโนโลยีกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ ที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน อีกส่วนที่สำคัญของการจัด ASEAN Sustainable Energy Week 2018 คือ การสัมมนาเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์มากมายกว่า 80 หัวข้อ พร้อมไฮไลท์ สัมมนาวิชาการหลากหลายหัวข้อ โดยแบ่งออกเป็นการสัมมนาและการประชุมนานาชาติในหัวข้อ The Future of ASEAN’S Energy Journey E-mobility – Smart Grid – Smart City ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นหัวเรือใหญ่ในวงการพลังงานทางเลือกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Smart Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบรรยายหัวข้อทางกฎหมายและด้านอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ สารเคมี การป้องกันอัคคีภัย ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกากอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการจัดนิทรรศการพร้อม Show case เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวให้เท่าทันในยุคปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีสัมมนาวิชาการสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจมาโดยตลอดในทุกปี

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน จำนวน 8 พาวิลเลียน จากจีน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน สวิสเซอร์แลนด์ และอเมริกา รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกจากทั่วโลกเข้าร่วม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 ราย จาก 45 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้

​​ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) หรือ EVAT กล่าวถึงเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ อีวี ว่าแม้ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจะยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่อนาคตอันใกล้ไม่เกิน 5 ปีจากนี้ คนไทยจะใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของ ทั้งในเรื่องของราคารถยนต์ที่ถูกลง จากต้นทุนแบตเตอรี่ซึ่งคิดเป็น 40% ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน ที่ราคาลดลงเรื่อยๆ ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ทั้งในเรื่องของสมรรถนะ ความสะดวกสบาย แต่ที่ได้เพิ่มขึ้นคือความประหยัด และไม่มีมลพิษ รวมถึงการมีสถานีอัดประจุไฟฟ้ารองรับความต้องการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน เร่งลงทุนคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังจะเลือกใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถจะได้โอกาสศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยหากรีบปรับตัวจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการปรับตัวสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยแท้จริงพร้อมกันนี้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้ายังได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการประชุมนานาชาติ iEVTech 2018 และ Electric Vehicle 2018 พร้อมเชื่อมโยงทุกโอกาส เติมเต็มองค์ความรู้ในทุกมิติของยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้ งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดร่วมกับงาน Boilex Asia 2018 and Pumps & Valves Asia 2018 จัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 6 ถึงวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ