Monday, April 22Modern Manufacturing
×

BCPG ทุ่มกว่า 5,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯเพิ่ม    

บีซีพีจี ทุ่มกว่า 5,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 40 หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 280 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปัจจุบัน บีซีพีจีมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 857 เมกะวัตต์

BCPG ทุ่มกว่า 5,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯเพิ่ม    

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่  ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ ในเขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 40 หรือคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนเทียบเท่ากับ 280 เมกะวัตต์ ในจำนวนเงินประมาณ 145 ล้านหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 5,000 ล้านบาท 

BCPG ทุ่มกว่า 5,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯเพิ่ม    

Mitsubishi เตรียมทดสอบระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกไฟฟ้าอัตโนมัติ

“การเข้าลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี PJM ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และครอบคลุมการขายไฟฟ้ากว่า 13 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการประมูลราคาขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี โดยการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ส่งผลให้บีซีพีจีมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่เพิ่มขึ้นจาก 61 เมกะวัตต์เป็น 341 เมกะวัตต์” นายนิวัติกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้เข้าซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ และ เซาท์ ฟิลด์ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ฮามิลตั้น ลิเบอร์ตี้ และฮามิลตั้น เพทรีออต ในรัฐเพนซิลเวเนีย คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 857 เมกะวัตต์

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×