Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

บีโอไอ บุก ออสเตรเลีย ดึงลงทุนอุตฯเป้าหมาย ตอบรับยุทธศาสตร์มุ่งสู่อาเซียน 

บีโอไอ บุก ออสเตรเลีย ดึงลงทุนอุตฯเป้าหมาย ตอบรับยุทธศาสตร์มุ่งสู่อาเซียน 

บีโอไอ โรดโชว์ออสเตรเลีย ชูโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ และอาหารแปรรูป รวมทั้งพบหน่วยงานพันธมิตร มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ด้านการลงทุนระหว่างไทย – ออสเตรเลีย 

บีโอไอ บุก ออสเตรเลีย ดึงลงทุนอุตฯเป้าหมาย ตอบรับยุทธศาสตร์มุ่งสู่อาเซียน 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บีโอไอได้จัดคณะผู้บริหารเดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้เข้าพบกับหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุน เช่น กระทรวงการต่างประเทศและการค้า กระทรวงการคลัง สำนักงานพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade) สำนักงานการลงทุนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Investment NSW) หอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย (ACCI) เพื่อหารือความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมาตรการที่ประสบความสำเร็จต่าง ๆ (Best Practices) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ

บีโอไอ บุก ออสเตรเลีย ดึงลงทุนอุตฯเป้าหมาย ตอบรับยุทธศาสตร์มุ่งสู่อาเซียน 

เครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่นใหม่จาก Anker กับราคาที่ประหยัดกว่าเดิม! 

นอกจากนี้ คณะยังได้พบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กิจการผลิตแป้งข้าวสาลีและแปรรูปอาหารรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งสนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป  กิจการ Data Center รายใหญ่ มีแผนเข้ามาลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นดิจิทัลฮับในภูมิภาค  กิจการผลิตรถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า และกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งกำลังพิจารณาแหล่งลงทุนใหม่ 

รวมทั้งได้หารือความร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์นวัตกรรม Canberra Innovation Network ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนสตาร์ตอัปที่ใหญ่ที่สุด และศูนย์เทคโนโลยี Tech Central นครซิดนีย์ ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย

“รัฐบาลใหม่ของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลัก และลดผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจ โดยได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสบการณ์สูงในภาคธุรกิจ และอยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงปี 2040 ประกอบกับข้อจำกัดทางธุรกิจในออสเตรเลีย ทั้งการขาดแคลนบุคลากร ค่าแรงที่สูงขึ้นมาก และตลาดในประเทศที่จำกัด ทำให้ภาคเอกชนจำเป็นต้องมองหาแหล่งลงทุนใหม่ จึงเป็นจังหวะเวลาที่สำคัญของประเทศไทยที่ต้องใช้โอกาสนี้ ยกระดับความร่วมมือด้านการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของออสเตรเลีย เช่น อุตสาหกรรมแร่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตแบตเตอรี่และเซมิคอนดัคเตอร์ ธุรกิจการศึกษาซึ่งออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำจำนวนมาก อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่องมือแพทย์ ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล รวมทั้งธุรกิจด้าน BCG” นายนฤตม์ กล่าว

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยิ่ง โดยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของไทย และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ประเทศเดียวที่ยังสามารถรักษาการเติบโตของมูลค่าการค้าทั้งนำเข้าและส่งออกเป็นบวกในวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของไทย มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าส่งออกรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญสำหรับรถยนต์ EV ในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีแร่ Rare Earth จำนวนมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น แบตเตอรี่ และเซมิคอนดัคเตอร์ เป็นต้น โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดยุทธศาสตร์ Critical Minerals Strategy 2023 – 2030 อีกด้วย 

สำหรับการลงทุน ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายสำคัญในประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 ถึงมิถุนายน 2566) มีโครงการจากออสเตรเลียยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 203 โครงการ เงินลงทุนรวมกันกว่า 54,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ดิจิทัล และเคมีภัณฑ์

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×