Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต

การดูแลพื้นของโรงงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผู้คนมักมองข้าม หลายครั้งที่สิ่งเหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างมากและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงปนเปื้อน เครื่องจักรทำงานได้แย่ลง ปัญหาสุขภาพของแรงงานทำให้เกิดความล่าช้า ตลอดจนเป็นที่สะสมของเชื้อโรค การดูแลรักษาพื้นของโรงงานหรือคลังสินค้าจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่อาจละเลยหรือปล่อยผ่านไปได้ง่าย ๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

<strong>ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต</strong>
<strong>ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต</strong>

5 วิธีดูแลรักษา ‘พื้น’ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ในธุรกิจการผลิตนั้น ‘พื้น’ ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน แต่ในท้ายที่สุดแล้วผู้ใช้งานก็ต้องการพื้นที่มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว การป้องกันและยืดอายุจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ เพราะการซ่อมบำรุงพื้นนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เกิด Downtime ยาวนาน การทำความสะอาดที่เหมาะสมจึงเป็นการยืดอายุการใช้งานและตรวจสอบสภาพพื้นไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การดูแลรักษาพื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานมีขั้นตอน ดังนี้

<strong>ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต</strong>

1. รู้จักความต้องการใช้งานพื้นที่

การทำความรู้จักพื้นที่ว่านั้น คือ การเข้าใจว่าพื้นที่ที่ต้องการดูแลนั้นมีเงื่อนไขหรือบริบทอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน น้ำหนักโหลด ความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น สายการผลิตอาหารที่มีการปนเปื้อนง่ายต้องไม่มีน้ำขังที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและพื้นผิวต้องไม่เกิดฝุ่น

2. รู้จักพื้น

เมื่อเข้าใจความต้องการของพื้นที่แล้ว ต้องพิจารณาพื้นที่ใช้งานว่ามีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเลือกวิธีทำความสะอาดที่เหมาะสม เช่น พื้น Epoxy ที่อาจมีความทนทานต่อสารเคมีได้น้อย หรือพื้นคอนกรีตที่ไม่เคลือบผิวใด ๆ อาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่ารูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดในระดับเดียวกัน

3. วางแผนการทำความสะอาด

การวางแผนการทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยให้สามารถพบเห็นความผิดปรกติของพื้นผิวได้ง่ายและลงมือแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม การวางแผนลำดับและทิศทางในการทำความสะอาดที่ชัดเจนจะช่วยลดการปนเปื้อนและการทำงานซ้ำซ้อนจากการทำความสะอาดได้

4. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาด

การเลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพื้นและบริบทของพื้นที่ เช่น การใช้ไม้ถูสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือใช้รถขัดพื้นสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และต้องทำความสะอาดบ่อย ตลอดจนการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะกับผิวพื้นคอนกรีต 

5. เก็บข้อมูลพื้นที่ก่อนและหลังดำเนินการ

เมื่อการวางแผนเสร็จสิ้นแล้ว การสำรวจหน้างานครั้งสุดท้ายเพื่อประเมินสภาพพื้นพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทำความสะอาดจะช่วยให้สามารถวางแผนความจำเป็นในการซ่อมบำรุง รวมถึงช่วยในการเก็บข้อมูลแวดล้อมของกิจกรรมในพื้นที่ได้อีกด้วย

เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลรักษา ทำความสะอาด ตลอดจนการปรับปรุงพื้นผิวที่มักเกิด Downtime ยาวนาน REENTECH จึงได้พัฒนาพื้นคอนกรีตขัดเงา CrystalFloor ขึ้นมา ที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าความแข็งแกร่งที่แตกต่างอย่างชัดเจน

ปกป้องพื้นโรงงานด้วย CrystalFloor การขัดเงาพื้นคอนกรีตที่ได้มากกว่าความแข็งแกร่ง

ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ CrystalFloor จากเพื่อนร่วมธุรกิจหรือพบเห็นตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งแท้จริงแล้ว CrystalFloor ของแท้และหนึ่งเดียวนั้นเป็นผลมาจากความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคเฉพาะขึ้นมาของ REENTECH และ REP FLOOR ที่สร้างความแตกต่างและสร้างชื่ออย่างที่เห็นกันทุกวันนี้

<strong>ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต</strong>

พื้นคอนกรีตทั่วไปที่ไม่ได้มีการดูแลพื้นผิวใด ๆ มักประสบปัญหาหลุดร่อนเป็นฝุ่น และเกิดหลุมบ่อ แตกร้าวได้ง่าย กลายเป็นปัญหาทั้งด้านคุณภาพในการผลิต ตลอดจนความสามารถในการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่เคลือบด้วย Epoxy ก็สามารถสึกหรอและเกิดขุยขึ้นได้ ทั้งยังไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมจำเพาะบางรูปแบบ ในกรณีของพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องก็จะเกิดความเสียหายได้ง่าย มีอายุการใช้งานสั้น เมื่อต้องมีการปรับปรุงพื้นมักเกิด Downtime เป็นเวลานาน แตกต่างจากการดูแลพื้นผิวคอนกรีต CrystalFloor

จุดเด่นของการขัดเงาพื้นแบบฉบับ CrystalFloor นั้นสร้างความแข็งแกร่งให้มากกว่าการดูแลผิวคอนกรีตทั่วไปได้ถึง 21% ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งยังเพิ่มความสว่างในพื้นที่ได้ถึง 30% ด้วยเทคนิคการทำให้เกิดผลึก (Crystallization) ในพื้นคอนกรีต ช่องอากาศจะถูกเติมเต็ม เพิ่มความแข็งแรงพื้นผิวไม่ให้เกิดการหลุดร่อนแม้จะใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำความสะอาดได้ง่าย ต้นทุนการบำรุงรักษาและการลงทุนเรียกได้ว่าถูกกว่ารูปแบบการดูแลพื้นคอนกรีตอื่น ๆ ในท้องตลาด

<strong>ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต</strong>

พื้นขัดเงา CrystalFloor จะช่วยให้พื้นคอนกรีตในโรงงานเกิดความแข็งแรงทนทานสูง บริหารจัดการทำความสะอาดหรือดูแลรักษาก็เป็นเรื่องง่าย ยกตัวอย่าง กรณีคลังสินค้าในธุรกิจส่งออกอาหารสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดจากใช้เวลาหลักชั่วโมงซึ่งใช้แรงงาน 3 คน เป็นการทำความสะอาดในเวลา 30 นาทีและแรงงาน 2 คนเท่านั้น เนื่องจากพื้นผิวมีความเรียบเนียบทำความสะอาดง่าย ไม่หลุดร่อน

ในขณะที่ห้อง Air Blast Freezer หรือห้องอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของธุรกิจที่ต้องเผชิญหน้ากับความชื้นและอุณหภูมิที่ต่ำอย่างมาก การดูแลรักษาพื้นผิวที่เคยใช้ก่อนหน้านั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นและพื้นหลุดลอกได้ง่าย หลังจากเปลี่ยนมาใช้งาน CrystalFloor เป็นเวลา 2 ปี พื้นยังคงมีความทนทาน แม้จะมีการใช้งานทุกวันและลากของหนักก็ไม่ปรากฎรอยแตก ฝุ่น หรือการหลุดร่อนแต่อย่างใด 

ในการออกแบบพื้นสำหรับห้อง Blast ซึ่งมีความท้าทายทั้งด้านสภาพแวดล้อมและการใช้งานนั้นนับเป็นบทพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของ REENTECH ในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์เข้ากับเงื่อนไขของพื้นที่ โดย REENTECH มีประสบการณ์ปรับปรุงพื้นคอนกรีตมาแล้วมากกว่า 10 ล้านตารางเมตร ทั้งยั้งเป็นบริษัทจากประเทศไทยรายแรกที่ผ่านการอบรมและรับรองความสามารถจาก CPAA หรือ Concrete Polishing Association of America อีกด้วย

CrystalFloor นั้นได้รับการยอมรับและบอกต่อกันในกลุ่มโรงงานตลอดจนธุรกิจอีกมากมายด้วยจุดเด่นด้านความคุ้มค่าตั้งแต่ราคาที่เข้าถึงง่าย ความทนทานสูง ไม่ต้องดูแลให้ซับซ้อน ใช้เวลาในการดำเนินการต่ำ ทั้งยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “CrystalFloor ใช้จนลืมว่าพื้นเคยมีปัญหา” 

<strong>ดูแลพื้นผิวคอนกรีตของโรงงานอย่างไรให้ทนทาน คุ้มค่า และไม่เสียเวลาการผลิต</strong>

สนใจโซลูชันขัดเงาพื้นคอนกรีต CrystalFloor ที่สร้างความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจนและแตกต่าง ติดต่อ REENTECH และ REP FLOOR ผู้ให้บริการตัวจริงเท่านั้น แล้วการดูแลพื้นโรงงานหรือคลังสินค้าที่เคยยุ่งยากเสียเวลาจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่สบายทั้งคนทำงานและเจ้าของกิจการที่ต้องลงทุน!

สนใจ CrystalFloor สามารถติดต่อได้ที่:

REENTECH COMPANY LIMITED

โทรศัพท์: 02-817-5570-2, 081-850-4575
Email: reentech.sales@gmail.com
Website: www.reentech.co.th

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×