Sunday, May 19Modern Manufacturing
×

ธพ.เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงสงกรานต์

กรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการ เฝ้าระวัง สอดส่องและอำนวยความสะดวก จัดที่จอดรถให้เพียงพอ ห้องน้ำสะอาด ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

ธพ.เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงสงกรานต์

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ประชาชนมีการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ ให้จัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอในช่วงเทศกาลดังกล่าว อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จัดการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอ จัดห้องน้ำให้สะอาด และจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ 

ธพ.เตรียมความพร้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงสงกรานต์

สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแล และตรวจตราสถานีบริการ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมของทีมระงับอุบัติภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านผู้ประกอบการขนส่งน้ำมัน ได้ขอให้กำชับพนักงานขับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเดินรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยทางถนนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×