Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

Tesla เล็งปลดพนักงานกว่า 10% และความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าในไทย

Tesla เล็งปลดพนักงานกว่า 10% และความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าในไทย
Tesla เล็งปลดพนักงานกว่า 10% และความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าในไทย

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกอย่าง Tesla กำลังจะทำการปลดพนักงานจำนวน 3 – 3.5 เปอร์เซ็นต์ออกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

มีการรายงานว่า Elon Musk นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดัง CEO แห่งบริษัท Tesla และ SpaceX กำลังเตรียมพร้อมที่จะปลดพนักงานกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของบริษัท Tesla ออก ด้วยจำนวนพนักงานเกือบ 100,000 คนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาของ Tesla ทำให้การตัดสินใจนี้ของ Elon อาจจะส่งผลให้มีพนักงานถูกปลดมากถึง 10,000 คนเลยทีเดียว แต่ภายในระยะยาวนั้น Elon คาดว่าจำนวนคนงานในโรงงานของ Tesla จะเพิ่มขึ้นจากจำนวนเกือบ 100,000 คนของ Tesla

Tesla เล็งปลดพนักงานกว่า 10% และความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าในไทย

จากคำพูดของ Elon Musk นั้น Elon คิดว่า Tesla ทำการรับพนักงานจำนวนมากเข้ามาอย่างรวดเร็วและมากเกินไป ซึ่งมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้นี้ก็คาดการณ์ถึงภาวะถดถอยที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจึงมีข่าวการรั่วไหลของอีเมลจาก Elon Musk ถึงความตั้งใจในการปลดพนักงานกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของ Tesla ออก เพราะผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงนั่นเอง

Tesla เล็งปลดพนักงานกว่า 10% และความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าในไทย
Elon Musk นักธุรกิจผู้โด่งดังและ CEO ของ Tesla และ Space X ที่มาภาพ : Iván Jesus Rojas from Pixabay

ความก้าวหน้าของการใช้รถไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย

ภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้มีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจตามหลัง Tesla เข้ามามากมาย ตัวอย่างของรถไฟฟ้าที่เริ่มเห็นได้มากขึ้นในบ้านเรา เช่น ORA Good Cat หรือ Pocco ต่างก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ บนท้องถนน ด้วยราคาที่ต่ำกว่า Tesla ทำให้หลาย ๆ คนหันมาเลือกรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้กันมากขึ้นนั่นเอง

และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีการพบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท Tesla ในประเทศไทย ภายในชื่อ “เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งหมายความว่าหากมีการเข้ามาของ Tesla Official ในไทยจริง ๆ แล้วล่ะก็ ราคารถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ในประเทศเราก็จะมีราคาที่ต่ำลง และมีบริการที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ สถานีชาร์จ และประกันศูนย์เข้ามาอย่างแน่นอน ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่กำลังสนใจหันมาใช้รถไฟฟ้าอยู่เลยครับ

Tesla เล็งปลดพนักงานกว่า 10% และความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าในไทย
ที่มาภาพ : Milan Csizmadia on Unsplash

แต่ทั้งนี้การเข้ามาของ Tesla Official ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อมุมมองการใช้งานรถไฟฟ้าของคนไทย ก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์ในอนาคตกันต่อไปครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×