Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

FANUC ร่วม OSARO พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับธุรกิจ E-commerce

FANUC ร่วม OSARO พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับธุรกิจ E-commerce
FANUC ร่วม OSARO พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับธุรกิจ E-commerce

OSARO บริษัทผู้นำด้านระบบ Machine learning สำหรับเครื่องจักรได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ FANUC America เพื่อขยายขีดความสามารถของโซลูชันหุ่นยนต์ของ FANUC ที่ใช้ภายในระบบคลังสินค้าและ E-commerce

FANUC ร่วม OSARO พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับธุรกิจ E-commerce

โดยที่ผ่านมานั้นธุรกิจด้าน E-commerce ได้มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรจำนวนมากต่างก็เริ่มมองหาโซลูชัน pick-and-place เข้ามาใช้เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัทในครั้งนี้จึงเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ขึ้นชื่อของ FANUC เข้ามาเสริมด้วยระบบซอฟต์แวร์สำหรับการมองเห็น OSARO SightWorks™ เพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำการรับรู้และหยิบจับวัตถุเพื่อปฏิบัติงานในธุรกิจ E-commerce ได้ และเทคโนโลยี Machine Learning ของ OSARO ยังสามารถช่วยให้หุ่นยนต์ทำการเรียนรู้และจำแนกวัตถุใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

การปรับใช้ระบบที่รวมเอาเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญของ OSARO และ FANUC เข้ามาไว้ด้วยกันนั้นจะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวันได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตที่ได้ในแต่ละวัน การเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการประมวลผลคำสั่ง ลดการพึ่งพาแรงงาน และการลดพื้นที่ที่ต้องใช้

FANUC ร่วม OSARO พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับธุรกิจ E-commerce
ที่มาภาพ : OSARO

Derik Pridmore, CEO ของทาง OSARO ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า “ด้วยการร่วมมือกันในด้านวิศวกรรมและการพัฒนาธุรกิจจะทำให้ FANUC และ OSARO สามารถนำเสนอโซลูชันด้านระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมไปทั่วทั้งภาคธุรกิจ E-commerce ได้” และภายหลังจากนี้ทาง FANUC ก็ได้มีการเตรียมพร้อมจัดสาธิตโซลูชันหุ่นยนต์ Advanced piece-picking demonstration robot เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในศูนย์นวัตกรรมของ FANUC ในเมือง Rochester Hills รัฐ Michigan

การเติบโตของภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ เริ่มมีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นบริษัทใดที่อยากรักษาความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้ ก็ต้องพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้เข้ามาปรับใช้ให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าได้อยู่เสมอ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×