Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

FedEx นำหุ่นยนต์ DexR ช่วยเสริมประสิทธิภาพงานจัดเรียงสินค้า

FedEx นำหุ่นยนต์ DexR ช่วยเสริมประสิทธิภาพงานจัดเรียงสินค้า

FedEx เปิดตัวหุ่นยนต์สองแขนในชื่อ ‘DexR’ ที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนให้หนึ่งในงานที่ยุ่งยากที่สุดที่พนักงานที่เป็นมนุษย์ต้องเผชิญอย่างการบรรทุกพัสดุลงในรถบรรทุกสามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ

FedEx นำหุ่นยนต์ DexR ช่วยเสริมประสิทธิภาพงานจัดเรียงสินค้า

โดยระบบหุ่นยนต์ตัวใหม่นี้จะใช้เทคโนโลยี AI เพื่อทำการจัดเรียงกล่องที่มีขนาดแตกต่างกันภายในรถบรรทุกให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในอดีตที่ผ่านมา การใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเครื่องจักร นั่นเพราะสินค้าแต่ละกล่องที่ถูกส่งในแต่ละวันนั้นมีหลากหลายขนาด รูปร่าง น้ำหนัก รวมไปถึงวัสดุของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทเองก็แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้ระบบ AI ในอดีตที่ไม่มีความฉลาดไม่สามารถที่จะรับมือกับการตัดสินใจที่ซับซ้อนเช่นนี้ได้

แต่ปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีอย่าง Generative AI ได้ช่วยให้หุ่นยนต์ต่าง ๆ สามารถทำการจดจำวัตถุหรือกำหนดวิธีจับวัตถุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ และช่วยให้การใช้งานหุ่นยนต์ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้ามีความเป็นไปได้ใหม่ ๆ มากขึ้นนั่นเอง

Dexterity บริษัทสตาร์ทอัพจากรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบหุ่นยนต์สำหรับงานคลังสินค้าต่างๆ โดยใช้ AI ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการผลิตหุ่นยนต์ DexR นี้เองก็ได้นำเอา AI เข้ามาช่วยให้หุ่นยนต์สามารถหาวิธีจัดเรียงกล่องประเภทต่าง ๆ ได้

ที่มา : Dexterity

DexR ใช้กล้องและเซ็นเซอร์ LiDAR ในการรับรู้ถึงบรรจุภัณฑ์ จากนั้นหุ่นยนต์ก็จะทำการวางแผนกำหนดวิธีการวางกล่องที่มีอยู่ให้มีระเบียบโดยไม่เผลอทำให้กล่องต้องเกิดความเสียหาย โดยแต่ละครั้งที่ DexR ทำการวางกล่องลงซ้อนกันนั้นระบบก็จะใช้ข้อมูลแรงกระแทกที่เกิดขึ้นมาตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์มีการจัดเรียงที่เหมาะสมดี และจะทำการตอบสนองอย่างเหมาะสมหากมีกล่องสินค้าชิ้นไหนเกิดลื่นไถลขึ้น

นอกจากนี้ DexR ยังสามารถทำการสแกนชั้นของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ซ้อนทับกันอยู่ได้ด้วยการใช้กล้องและเซนเซอร์ตรวจสอบความลึก (Depth sensor) มาตรวจดูความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและปรับแผนการทำงานของตัวเองได้ในระหว่างที่กำลังปฏิบัติงาน

การเติบโตของธุรกิจด้าน E-commerce ในปัจจุบันได้สร้างการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับการจัดการพัสดุขึ้นมากมาย ซึ่งทาง FedEx ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของหุ่นยนต์ขั้นสูงเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการจัดส่งขององค์กรให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขึ้นได้ในอนาคต

ที่มาข่าว : WIRED

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×