Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

4 การลงทุนด้านซัพพลายเชนต้องจับตาจาก Gartner

Gartner ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและข้อมูลธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลเทรนด์ที่น่าจับตาในการลงทุนด้านซัพพลายเชนสำหรับ Chief Supply Chain Officer (CSCO) โดยมี 4 ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ

4 การลงทุนด้านซัพพลายเชนต้องจับตาจาก Gartner
4 การลงทุนด้านซัพพลายเชนต้องจับตาจาก Gartner

Gartner ได้เผยแพร่เอกสารที่ชื่อว่า Leading the Future Supply Chain ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก CSCO บริษัทชั้นนำที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางของซัพพลายเชนในอนาคต โดยความคิดเห็นทั้งหมดถูกจัดกลุ่มออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

38% ของบอร์ดบริหารมองถึงการขยายธุรกิจและความหลากหลายเป็นสำคัญในปี 2023 ซึ่งในปี 2022 มีเพียง 17% เท่านั้น CSCO มีผลกระทบอย่างมากในผลลัพธ์ของกลยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนจากความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติการณ์สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์แทน ไม่ว่าจะเป็นการทำ As-A-Service ให้กับองค์กรอื่น หรือมีโมเดลการทำงานเป็นลักษณะโมดูลาร์และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

กระบวนการทำงานที่มีความยั่งยืน

ซัพพลายเชนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงมีโอกาสในการไปถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนมากกว่า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19% ผู้นำในซัพพลายเชนกว่า 75% เชื่อว่าการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญแต่กลับมีเพียง 1 ใน 5 ที่ดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ในขณะที่ 80% ของผู้นำซัพพลายเชนให้ความสำคัญกับการติดตามการปลดปล่อยมลภาวะหรือคาร์บอน แต่ 1 ใน 3 เชื่อว่าซัพพลายเออร์จะไม่ดำเนินการเพราะแรงกดดันด้านต้นทุน

การตัดสินใจและการดำเนินการแบบ Real-time

95% ของซัพพลายเชนต้องตอบสนองต่อสถานการณ์เงื่อนไขให้รวดเร็ว แต่มีเพียง 7% ที่สามารถจัดการตัดสินใจได้แบบ Real-time ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเอาชนะความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากภาครัฐ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่าการนำเทคโนโลยีเพื่อการตัดสินใจได้แบบ Real-time นั้นจะเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่าในเวลา 3-5 ปีนับจากนี้

ออกแบบการทำงานให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง

CSCO ต่างให้ความเห็นว่าการรักษาผู้คนที่มีทักษะความสามารถไว้เป็นสิ่งที่มีความท้าทายสูงที่สุดในการออกแบบให้การทำงานมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในอีก 3-5 ปี ข้อมูลชี้ว่า 20% ของแรงงานซัพพลายเชนมองหางานใหม่ในปีที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ 54% จากการไม่สามารถรักษาทักษะไว้ในองค์กรได้ทำให้เกิดปัญหากับการทำงานในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาหลัก 60% ขององค์กรซัพพลายเชน โดย 1 ใน 3 ขาดแคลน EVP ที่มีศักยภาพในการดึงดูด รักษา และส่งเสริมทักษะ

ที่มา:
Gartner

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×