Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

เยอรมนีขึ้นอันดับ 1 ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป

เยอรมนีขึ้นอันดับ 1  ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป

นอกจากประเทศจีนและญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงมากขึ้นทุกปีแล้ว ตลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในทวีปยุโรปเองก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

เยอรมนีขึ้นอันดับ 1  ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป

แล้วประเทศไหนกันละที่มีการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงที่สุดในทวีปยุโรป ? อ้างอิงจากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International Federation of Robotics – IFR) ปัจจุบันประเทศเยอรมนีได้ขึ้นเป็นผู้นำการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในทวีปยุโรปแล้วในปีที่ผ่านมา

เยอรมนีใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกว่า 28% ของยุโรป

สหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติได้ระบุว่าประเทศเยอรมนีมีการติดตั้งและใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากขึ้น 6% ในปี 2021 และมีจำนวนการใช้งานรวม 23,777 ยูนิท ถือเป็นจำนวนกว่า 28% ของการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมดในยุโรป ตามมาด้วยประเทศอิตาลีที่ 17% และฝรั่งเศสที่ 7%

ทางผู้ผลิตหุ่นยนต์ยังได้มีการระบุว่ายอดขายหุ่นยนต์ในประเทศเยอรมนีในปี 2021 ที่ผ่านมามีบันทึกการขายที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากแค่ปี 2018 เท่านั้น

เยอรมนีขึ้นอันดับ 1  ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป
ที่มาภาพ : Maheshkumar Painam on Unsplash

อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มการใช้งานหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงที่สุดในเยอรมนี ก็ยังคงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเติบโตสูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเป็นอันดับ 2 และอุตสาหกรรมเคมีและการแปรรูปพลาสติกที่อันดับ 3

แม้ราคาพลังงานและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะเกิดการขาดแคลนหรือมีราคาที่สูงขึ้น แต่ตลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกลับยังคงมีการเติบโตขึ้นในทุกปี และ IFR ยังคาดการณ์ว่าการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกจะเติบโตขึ้นอีก 10% ในปี 2022

เรียกได้ว่าความต้องการของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกยังคงพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องแม้ปัญหาพลังงานหรือการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาเป็นอุปสรรคก็ตาม ในอนาคตหากสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายแล้วเราก็อาจจะได้เห็นการลงทุนกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้ครับ

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×